Akkerbouw

Achtergrond

'Franse structuur industriegroente-sector interessant'

Industriegroentetelers uit Nederland, België en Frankrijk zijn een overleg gestart over teelt- en contractvoorwaarden. Het eerste overleg in Frankrijk gaf Nederland vooral inzicht in het Franse systeem van telersverenigingen om taken van productschappen privaat te organiseren.

Branchevereniging FDSEA du Nord en du Pas de Calais (vergelijkbaar met LTO) organiseerden in december de eerste bijeenkomst voor industriegroentetelers. Jan Roefs, voorzitter van de LTO-vakgroep vollegrondsgroenten, ziet kansen het Franse systeem van private samenwerking tussen teelt en verwerking in Nederland in te voeren.

Is een nieuwe internationaal overlegorgaan ontstaan?
”Ik denk niet formeel, maar als je ziet wie allemaal aanwezig was, dan is er wel iets ontstaan. De hele Franse teelt was vertegenwoordigd. Frankrijk telt zeventien telersverenigingen en een koepel. Die structuur is interessant.”

Is die structuur van Franse telersverenigingen te kopiëren?
”Als je kijkt wat productschappen in Nederland doen, dan doet de Franse koepel een gedeelte daarvan ook, samen met de verwerkende industrie. Ze leggen samen geld in voor onderzoek en promotie, en voeren dat ook deels zelf uit. Zo hebben ze voor de industriegroente drie onderzoeksstations. Dit zou voor de Nederlandse groentesector ook mogelijk moeten zijn. Ik heb deze week in een column voor Groenten en Fruit telersverenigingen opgeroepen om te kijken naar zo’n structuur, gezien de productschapsdiscussie. Zowel voor verse als voor verwerkte groente.”

Maar ziet u ook kans om aanbod te bundelen over de grens?
”We willen zeker niet een machtsblok zijn. Die intentie is er niet. We willen via communicatie wel over en weer weten hoe het zit het teelt en contractvoorwaarden. In Frankrijk zeggen verwerkers dat Nederlandse telers goedkoper werken, maar in Nederland zeggen ze dat over Franse telers en hun lagere grondprijzen. We willen wel weten hoe het zit. Allebei kunnen ze geen gelijk hebben.”

Opent het internationale overleg voor industriegroente ook de deur voor overleg voor andere producten, witlof of bloemkool bijvoorbeeld?
”Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is ook afhankelijk van de structuur in verschillende landen. Dat zouden we dus nader moeten bekijken.”

Hoe voorkomt u dat u aan prijsafspraken doet via zo’n overlegorgaan?
”Wat we schetsen in het gezamenlijke communiqué is niet veel anders dan de praktijk. Ik denk dat de verwerkers blij moeten zijn met één geluid van telers over de contractonderhandelingen. Het schaadt de concurrentieverhoudingen niet. Verwerkers zijn er gevoelig voor dat ze niet duurder uit zijn dan concurrenten. En je moet niet vergeten: de industrie is al internationaal georganiseerd, de teelt was dat nog niet.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.