Akkerbouw

Achtergrond

'Compromis in EU over transgene teelt heeft hoogste prioriteit'

Groen, groener, groenst. Dat is de teneur van de agenda die EU-voorzitter Denemarken voor het komende halfjaar op tafel heeft gelegd. Dat geldt dus ook voor de afzonderlijke agenda van de Deense milieuminister Ida Auken, van wie daarom nauwelijks initiatieven zijn te verwachten om de implementering van het Natura 2000-programma te versoepelen.

Minister Auken, wat is de bedoeling. Is het economisch allemaal realistisch?

”Op het gebied van het milieu heeft het Deense voorzitterschap hoge ambities, ondanks de economische problemen door de schuldencrisis. Maar er is ook een grondstoffencrisis en die is minstens even groot als de economische crisis. De overschakeling op een duurzame samenleving is te vergelijken met een koerswijziging bij een supertanker. De overschakeling op groene technologie vergt tijd, samenwerking en dialoog. Maar als we erin slagen meer te halen uit minder, dan zijn we waar we moeten zijn.”


Waar legt u de grootste prioriteit voor wat betreft de landbouw?

”Qua agenda bij de transgene teelt. Als het even kan moeten we de komende maanden een definitieve oplossing zien te vinden. De Deense regering mikt op een compromis, waarbij de Europese Commissie haar centrale plaats houdt bij de beoordeling van de toelating van de transgene gewassen, maar dat tegelijkertijd de afzonderlijke lidstaten op nationaal niveau ook nog iets te zeggen houden, als ze menen speciale redenen hebben om het anders te moeten doen dan Brussel. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een bepaald transgeen gewas in het ene land grotere risico’s oplevert dan in het andere. Voor zulke dingen zou begrip opgebracht moeten kunnen worden.”

U legt ook veel nadruk op het behoud van de biodiversiteit?

”Ja, de biodiversiteit is ook iets wat de gemiddelde burger echt iets zegt. De verscheidenheid in de natuur kun je dagelijks zien. De grote vraag is hoe we de middelen kunnen mobiliseren om de biodiversiteit te waarborgen, ook en met name via de landbouw. Voor mei staat daarvoor een vergadering gepland. Met het landbouwministerie en het klimaatministerie is er een hecht contact met het oog op de coördinatie.”

Hoe zien de ambities op het gebied van het watermilieu eruit?

”Als het aan ons ligt komen we met de ontwikkeling van dit beleid flink verder. We moeten het bijvoorbeeld bij de beheersing van schadelijke stoffen in het water niet laten bij wat er nu is bereikt. Water is onder alle omstandigheden ook een reusachtige grondstof. De technologie om het water schoon te houden gaat een steeds grotere rol spelen bij de export vanuit de EU naar bijvoorbeeld China. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd.”


Denemarken heeft een grote varkensstapel van om en nabij de 12 miljoen dieren in een land dat slechts iets groter is dan Nederland. Zijn er op het gebied van de mestverwerking nog Deense plannen die in EU-verband aan de orde komen?

”Zeker is dat we genoeg mest hebben en het is daarom ook zeker dat we er iets uit moeten halen waar we wat aan hebben, waaronder vooral ook energie. De milieuvervuilende kant van de mest moet weg.”

Of registreer je om te kunnen reageren.