Akkerbouw

Achtergrond

Cichoreitelers zijn weer positief gestemd

Vorig jaar rond deze tijd waren veel telers zwaar teleurgesteld over de contractvoorwaarden van Sensus. Het areaal was met een kwart gekrompen, de basisprijs ging 2 euro per ton omlaag, de tarrabijdrage met 2 euro omhoog en de areaaltoeslag was kleiner.

Met tegenzin leverden telers hun hectares in. Sensus beloofde beterschap en het tij is inderdaad gekeerd. Telers krijgen de 2 euro weer bij hun basisprijs op en trouwe telers wordt een extra toeslag beloofd van een euro per jaar over maximaal drie seizoenen. En ’vroegboekers’ kregen ook nog een premie van 2 euro.

Het komt erop neer dat de meeste telers voor alle plussen in aanmerking komen en dus positief zijn gestemd. De belofte om beter te luisteren en communiceren is Sensus dus nagekomen. En dat is op de telersbijeenkomsten, waar de verwerker te gast is, te merken.

Het reinigen van cichorei bij verlading met de cichoreimuis in Limburg en Duitsland en bij de schoner in Drenthe blijkt een succes. Het verlagen van tarra is direct rendement voor de teler en voor Sensus draagt dit bij aan een duurzame grondstofvoorziening.

Onkruidbeheersing blijft een belangrijk aandachtspunt. Sensus: ”Ons beleid om cichorei zonder onkruid binnen te krijgen, heeft in 2011 goed gewerkt en wordt gecontinueerd in 2012.”

Maar dan zal de teler wel over betere onkruidbestrijdingsmogelijkheden moeten beschikken. Telers uiten ernstige zorg over het onverwacht wegvallen van de beschikbaarheid van het middel Safari. ”Als een vrijstelling uitblijft, is een effectieve onkruidbestrijding komend seizoen nauwelijks mogelijk”, maakt de telersvereniging duidelijk.

De telersvereniging en Sensus proberen het middelenpakket voor de inulinecichoreiteelt te verbeteren. Volgens de beide partijen ’lijken enkele relevante verbeteringen bereikbaar’.

Of registreer je om te kunnen reageren.