Akkerbouw

Achtergrond

Nut van bewaren niet altijd duidelijk in dit natte seizoen

Het nut van bewaren is een belangrijk vraagstuk dit uienseizoen. Het is al duidelijk dat sommige telers het niet zien zitten en zo snel mogelijk van hun uien proberen af te komen. Telers zijn kritisch op wat ze de bewaarschuur inrijden. Het bewaren zelf blijft een aandachtspunt.

Uien inschuren, met alle extra kosten van dien, is niet per sé logisch. Als gevolg van de verwachte grote uienoogst worden nu veel uien aangeboden, zegt Luc Remijn van adviesbureau DLV Plant. ”Het aanbod van uien met een gebrek in het perceel, zoals bacterieziek, waterrot en schieters is best groot. Ook is er hier en daar hagel gevallen.”

Het grote aanbod heeft naast de kwaliteitsproblemen ook te maken met capaciteit in de bewaarschuren. Bovendien speelt de prijsstelling een rol. Momenteel is de teelt niet kostendekkend met een prijsniveau van zo’n 2,50 euro per 100 kilo. Nog meer investeren in bewaring is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Remijn: ”De uienteelt kost dus geld. Bewaren van uien kost 3 tot 4 euro, inclusief 5 tot 10 procent gewichtsverlies, gas en elektra en inschuurkosten. Maar exclusief de vaste kosten voor de schuur.”

Voor kwalitatief goede uien is bewaren volgens Remijn een gokje waard. ”Misschien worden ze later in het jaar drie of vier cent duurder. Misschien neemt de vraag voor export op den duur toe. Het blijft koffiedik kijken. Wie uien met gebreken heeft, moet zich afvragen of hij het product lang moet bewaren. Ik denk dat het aanbod van uien door de teler, afhankelijk van het weer, nog wel even doorgaat.”

In een nat seizoen als dit geeft iedereen hetzelfde advies ten aanzien van bewaring: bezuinig niet op het drogen. Veel lucht is van levensbelang.
Gelukkig is voor de komende periode de weersvoorspelling goed. Dit betekent dat telers de uien na het rooien rustig een paar dagen op het land kunnen laten drogen.

”Met het huidige lage prijsniveau is het mooi goedkoop drogen buiten”, weet Remijn, die in principe binnen drogen prefereert. ”Buiten krijg je ’s nachts condensatie in een partij. Daardoor kan de kleur er iets afgaan. Natuurlijk moet je zuinig zijn op je product. Maar voor deze marktprijzen... Lekker buiten laten drogen als het kan.”

Voor wat het bewaren betreft, valt er volgens Remijn nog veel te leren. ”Bewaren is de laatste jaren een zeer veelbesproken onderwerp. De gemiddelde boer weet er niet alles van. Hij is een goede teler en kan zijn product goed verkopen, maar over bewaren valt nog wat te leren.”

Wat Remijn betreft verdiept de teler zich meer in bewaring. ”Computerprogramma’s zijn prima en ondersteunend, maar je moet wel weten hoe je ze instelt. De kunt is een partij zo goedkoop en goed mogelijk te bewaren. Dat is meer dan een knop aan en uit zetten. Hier valt nog veel te halen. Bijvoorbeeld door de handleiding van apparatuur te lezen en je te laten informeren door deskundigen. De cursussen die wij op dit gebied geven, worden ook goed bezocht.”

Er gaan geluiden in de sector van telers die hun uien onderploegen, omdat ze de markt niet zien zitten op dit niveau. Remijn heeft het nog niet meegemaakt. ”Dat zou onverstandig zijn, want je stimuleert er grondgebonden ziektes mee. Dus als het even kan, niet onderploegen.”

Natte plekken in percelen worden meer genegeerd bij het rooien dan anders, ziet Remijn. ”Als de prijs hoog is, heeft het zin om extra kosten te maken om een mindere partij toch te bewaren. Dat is nu niet het geval. Voor 2,5 cent is het verstandig om te natte uien buiten de bewaring te laten.” 

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.