Akkerbouw

Achtergrond

'Biet moet concurrerend blijven'

Cees Huijbregts is vorige week gekozen tot nieuwe voorzitter van coöperatie CSV Covas. Huijbregts hecht aan de meerwaarde die de coöperatie realiseert voor de leden. “De bieten zijn onze kernactiviteit. Door nevenactiviteiten willen we de meerwaarde vergroten.”

De leden van de Noord-Brabantse/Limburgse coöperatie CSV Covas kozen vorige week Cees Huijbregts (61) tot voorzitter. Huijbregts volgt Jan Voncken op, die lid is geworden van de raad van beheer van Cosun. Huijbregts heeft in maatschap een gemengd bedrijf in Reusel. De maatschap verbouwt bieten, mais en gras en houdt 110 koeien plus jongvee. De coöperatie telt bijna 1.800 leden.

Welke bestuurlijke ervaring heeft u?
”Ik ben bestuurder geweest van een studieclub van jonge boeren. In de jaren negentig was ik betrokken bij de actiegroep ’t Kemphaantje dat zich verzette tegen het Brabantse streekplan. Ik heb veertien jaar in de gemeenteraad gezeten voor het CDA en zes jaar in de provinciale landbouw-initiatiefgroep. Ik zat in het bestuur van CSV. Na de fusie met Covas in 2009 werd ik voorzitter van kring De Kempen en kwam zodoende in het bestuur van CSV Covas.”

Waarom heeft u de voorzittersfunctie aanvaard?
”CSV Covas is een gezonde coöperatie die zorgt voor meerwaarde voor de telers in Zuidoost-Nederland.”

Wat is die meerwaarde?
”Dat is onder andere een financiële. De coöperatie betaalt over 2010/2011 een nabetaling van € 1,30 per ton quotumbieten. Daarnaast geeft de coöperatie advies en begeleiding aan de telers. Zo houden we donderdag 22 september een middag over bieten op de proefboerderij in Wijnandsrade. De teelt van bieten op de lichte gronden in ons werkgebied en de heuvels van Limburg maakt extra voorlichting nodig.”

Draait het bij CSV Covas alleen om de bieten?
”Dat is onze kernactiviteit. We hebben een aantal nevenactiviteiten bij cichorei, brouwgerst en aardappelen. We staan open voor de uitbreiding van onze nevenactiviteiten, maar die moeten een meerwaarde opleveren voor de leden. Zo onderzoeken we of we uit de reststromen van bieten en aardappelen plantpotjes kunnen maken die verteren in de grond.”

Wat is voor u een speerpunt?
”De communicatie naar de telers blijft een speerpunt. Daarnaast moet de bietenteelt in ons werkgebied concurrerend blijven met die in de rest van het land.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.