Akkerbouw

Achtergrond

Onderzoek wijst op resistentie maiswortelkever tegen Bt-eiwit

Maiswortelkevers in de VS zijn resistent geworden tegen de transgene Bt-mais. Producent Monsanto bekijkt of het advies aan de telers moet worden aangepast. Entomoloog Erin Hodgson van de Iowa State University pleit voor een ruimere vruchtwisseling.

Vorig jaar deden entomologen van de Iowa State University een opmerkelijke ontdekking. In een paar percelen Bt-mais in de Amerikaanse staat Iowa vonden ze maiswortelkevers, terwijl de transgene mais juist is ontwikkeld om de insecten te doden.

Reden voor de insectendeskundigen Erin Hodgson en Aaron Gassmann van de universiteit om dit jaar een nieuwe rondgang door de maispercelen in Iowa te maken. Dit keer vonden ze ook percelen die zwaar zijn aangetast door de maiswortelkever (Diabrotica virgifera).

Gassmann deed daarop een experiment in zijn laboratorium. Eerst controleerde hij of de genetisch gemodificeerde Bt-mais het eiwit Cry3Bb1 produceert, dat dodelijk is voor de insecten. Dat bleek het geval. Daarna verzamelde hij maiswortelkevers van vier aangetaste percelen Bt-mais en van vijf niet of nauwelijks aangetaste percelen. Beide groepen kevers kregen Bt-mais. De kevers uit de aangetaste percelen overleefden het experiment, de andere niet.

Gassmann concludeert dat de kevers uit de aangetaste percelen resistent zijn geworden tegen het eiwit dat de Bt-mais produceert. “Het is voor het eerst dat resistentie is vastgesteld bij de maiswortelkever tegen een Bt-eiwit. Hoe langer op het perceel dezelfde Bt-mais is geteeld, hoe groter de resistentie. Ook blijkt dat de resistentie toeneemt als de boeren geen vluchtmais telen op het transgene perceel.”

Vluchtmais is een traditionele maissoort waar veel kevers tot ontwikkeling kunnen komen. Dat zorgt voor een sterke verdunning van de populatie resistente insecten, hetgeen de ontwikkeling van resistentie tegen gaat.

Entomoloog Hodgson stelt dat de resistentie geen groot probleem is. “Het gaat om een paar probleempercelen in Iowa. We hebben geen meldingen gekregen uit andere staten in de VS. Het lijkt raadzaam dat telers de maisteelt afwisselen met soja om de kevers te onderdrukken. Ook moeten telers diverse soorten Bt-mais gebruiken, omdat die verschillende eiwitten produceren. Dat remt resistentievorming.”

Monsanto, de grootste producent van Bt-maiszaad ter wereld, stelt dat het onderzoek van Gassmann is uitgevoerd in een laboratorium. “Het is te vroeg om te stellen dat deze bevindingen gevolgen hebben voor de maisteelt in de praktijk”, stelt communicatiemanager Kelly Clauss.

Monsanto startte in 2003 met de verkoop van Bt-mais in de VS. Het concern controleert zelf ook of de mais insectenvrij blijft. Clauss: “Alleen als in een gebied sprake is van een grote populatie maiswortelkevers kan onder specifieke omstandigheden kleine schade ontstaan op enkele percelen Bt-mais. Sinds de introductie in 2003 zien wij geen toename van het aantal kevers in Bt-mais. Op meer dan 99 procent van het areaal Bt-mais blijft het aantal kevers onder de norm. Dat is een zeer goede prestatie voor de telers.”

Toch neemt Monsanto het onderzoek van Gassmann serieus. Clauss: “We werken samen met hem om zijn gegevens beter te begrijpen. Ook bekijken we of we onze adviezen aan de telers moeten aanpassen in de toekomst.”

Of registreer je om te kunnen reageren.