Akkerbouw

Achtergrond

Duitse akkerbouw: toekomst met productie voor tafel en tank

De stemming in de Duitse akkerbouw is afgaande op de kwartaalpeilingen van Bauernverband en mechanisatiefabrikantenorganisatie VDMA Landtechnik na een dieptepunt in de tweede helft van 2009 alleen maar beter geworden, afgezien van een kleine knik in de jongste meting.

De barometer blijft echter gunstig. Deze positieve grondtoon spoort met de graanprijsontwikkeling, die een stijgende trend heeft laten zien na de krappe oogst van vorig jaar. De graanprijzen bepalen, gezien het belang van deze teelt, het economische beeld in de Duitse akkerbouw, ongeacht het belang van de teelt van bieten en aardappelen.

Bietenteelt is echter een gequoteerde zaak en aardappelteelt is steeds meer een specialisme geworden voor ondernemers die hebben geïnvesteerd in beregeringsapparatuur en een flink volume kunnen leveren dat kwalitatief niets mankeert. Het afgelopen seizoen hadden ook de aardappelprofs de wind eindelijk een keer in de zeilen als gevolg van een relatief kleine hoofdoogst en daardoor bevredigende prijzen. Concrete inkomenscijfers over het afgelopen bedrijfsjaar 2010/11 zijn nog niet beschikbaar. Daarmee komen de Duitsers pas in december, als het Bauernverband zijn Situationsbericht op tafel legt. Het landbouwministerie doet het een half jaar daarna nog eens dunnetjes over met zijn jaarlijkse Agrarbericht.

Het jongste ministeriële rapport van afgelopen juli gaf voor de akkerbouw in 2009/10 een resultaat aan van ruim 40.500 euro. Gerekend per arbeidskracht was het overeenkomstige cijfer ruim 27.500 euro. Dat was 25 procent en 20 procent minder dan in het voorafgaande jaar 2008/09 en ver van het niveau van 2007/08 toen gemiddeld ruim 60.000 euro per bedrijf werd verdiend. Akkerbouw is in alle jaren echter de bedrijfstak waar het meest wordt verdiend, met uitzondering van de tuinbouw en de intensieve veehouderij. Gerekend naar het aantal ondernemers is de akkerbouw na de rundveehouderij ook de grootste sector met een aandeel van een kleine 17 procent.

In principe is de akkerbouw in Duitsland bovendien een sector met toekomst. Dat vinden niet alleen de akkerbouwers zelf. Ook de overheid ziet dat zo. Behalve de teelt van hoogwaardige grondstoffen voor de voedselvoorziening is de akkerbouw namelijk ook een schakel in de energievoorziening. Door de versnelde sluiting van de kerncentrales in Duitsland zal ook sneller een beroep moeten worden gedaan op alternatieve energiebronnen, waaronder niet op de laatste plaats plantaardige grondstoffen. Politiek gezien ligt dat ook in de Bondsrepubliek niet ongevoelig. De discussie over de ethische kanten van het ’verstoken’ van voedsel is de laatste tijd echter op een laag pitje te komen te staan. De zaak suddert wel door.

Landbouwbewindsvrouw Ilse Aigner onderstreept in haar nieuwe Agrarbericht dat als er een keuze moet worden gemaakt tussen energie en eten (’Tank oder Teller’ ofwel ’tank of bord’), de voedselproductie de prioriteit moet hebben.

Technologisch en teelttechnisch staan de Duitse akkerbouwers absoluut hun mannetje. Dat was in het verleden al zo met belangrijke vindingen op het gebied van de agrochemie en dat is nog zo. Duitse landbouwonderzoek en de gewasveredelingssector zorgen nog steeds voor nieuwe input.

Probleem wordt wel dat grote groepen in de Duitse samenleving weinig moeten hebben van biotechnologie. Het met vernielingen gepaard gaande activisme tegen proefteelt met transgene gewassen heeft een omvang aangenomen die veel initiatieven letterlijk en figuurlijk in de kiem dreigt te smoren. In 2007 werden nog tachtig veldproeven in Duitsland gedaan, dit jaar nog maar zestien, zo constateert het landbouwministerie in Berlijn aan de hand van gegevens van het Bundesverband der deutschen Pflanzenzüchter (BDP), de organisatie van het gewasveredelingsbedrijfsleven. Dit jaar werden tot dusver zes van de in totaal zestien veldproeven in Duitsland door actievoerders vernield, waaronder de vernielingen van tarwe- en aardappelpercelen op 9 juli op de proefbedrijven in Gross-Lüsewitz bij Rostock en in Üpplingen bij Maagdenburg. In de periode 2005-2010 heeft de federale politie in totaal 210 vernielingsacties tegen transgene teeltactiviteiten geregistreerd. In 2009 werd de helft van alle veldproeven vernield.

xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"

xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">GRAANPRODUCTIE        


x:str="Graanoogstverwachting in Duitsland, productie in miljoen ton, opbrengst in ">Graanoogstverwachting

in Duitsland, productie in miljoen ton, opbrengst in

style='mso-spacerun:yes'>


x:str="ton per hectare en de verschillen in procenten ten opzichte van vorig jaar. ">ton

per hectare en de verschillen in procenten ten opzichte van vorig jaar.

style='mso-spacerun:yes'>
Prognose van

half juli. Bron: DRV
     
  productie % opbrengst %
tarwe 22,8 -4,0 6,83 -5,3
wintergerst 7,0 -18,8 5,70 -14,4
zomergerst 1,85 8,4 4,42 -10,2
triticale 2,0 -5,5 5,29 -2,6

Of registreer je om te kunnen reageren.