Akkerbouw

Achtergrond

Hoog graanprijsniveau houdt Deense akkerbouw in de race

De Deense akkerbouw is sterk afhankelijk van de graanprijs, omdat het bouwplan voor het grootste deel bestaat uit granen. Daarnaast heeft de renteontwikkeling ook een grote invloed op de bedrijfsresultaten van de akkerbouwbedrijven.

Normaal gesproken draaien de Deense akkerbouwers niet zo slecht, althans niet in vergelijking met het ’rampjaar’ 2009, toen de gemiddelde ondernemer een negatief resultaat boekte van een sloride 33.000 euro. Vorig jaar ging het al stukken beter met een gemiddelde plus van 23.000 euro en dit jaar voorzien de rekenaars van de bedrijfsadviesdienst van sectororganisatie LF een verdere verbetering naar ruim 85.000 euro. Cijfers in deze orde van grootte gelden voor de doorsnee bedrijven. Voor wat betreft Denemarken gaat het dan om een bedrijf met 178 hectare, waarvan 120 hectare in eigendom en de rest in pacht.

Dat de resultaten zich na de duikvlucht van twee jaar geleden hebben hersteld is uiteraard voor het grootste deel te danken aan de graanprijsontwikkeling. Graan, met tarwe voorop, is het absolute hoofdproduct van de Deense akkerbouw. De oogst daarvan viel vorig jaar wel een beetje tegen. Het totale volume belandde ruim onder de 9 miljoen ton. Juist in het economische ’rampjaar’ 2009 was nog een nieuw record geboekt met ruim 10 miljoen ton.

Vorig jaar was het lastig dat het graan pas heel laat kon worden gemaaid, waardoor ook de winterteelt voor de komende oogst in het gedrang kwam. Uiteindelijk is 6 procent minder ingezaaid. Het wintergraanareaal omvat uitgaande daarvan krap 1,1 miljoen hectare, waarvan ruim 700.000 hectare tarwe. Dat betekent wel dat de telers bij een ook maar een beetje normale oogst volop zullen kunnen profiteren van het gunstige prijsniveau voor deze grondstof, voorop gesteld dat het niveau zich weet te handhaven. Omdat de oogstverwachtingen in heel Europa door de voorjaarsdroogte getemperd zijn, zijn er echter maar weinig tekenen die erop duiden dat dat niet het geval zal zijn.

De resultaten van de komende oogst komen overigens voor het grootste deel voor rekening van 2012. Een prognose van het landbouweconomisch instituut van de universiteit van Kopenhagen schatte enkele maanden geleden de productiewaarde van de graanteelt in het lopende jaar in ieder geval op 1,32 miljard euro tegen 1 miljard euro vorig jaar. Hierbij moet wel worden aangetekend dat niet alleen de wintergerst, maar ook het grootste deel van de tarwe voor mengvoerdoeleinden wordt verkocht. Maar een gering deel van de Deense tarwe haalt bakmeelkwaliteit.

Behalve de graanprijzen is de grootste onzekere factor voor de uitkomsten van volgend jaar het renteniveau. Dat zal dit jaar stijgen. De Deense akkerbouwbedrijven zijn onder alle omstandigheden buitengewoon rentegevoelig. Dat ligt niet alleen aan de hoge kredietlasten, maar ook aan het feit dat een fors deel (70 procent) van de leningen is verstrekt met een variabele rente. Een procent meer of minder scheelt al gauw 20.000 euro op de onderste lijn, zo rekenen de bedrijfsadviseurs voor. Daar staat tegenover dat een schommeling van 5 procent in het graanprijsniveau ook al snel 13.000 euro meer of minder betekent voor het eindresultaat.

Dit jaar bijvoorbeeld betaalt de gemiddelde ondernemer met een kredietlast van ruim 2 miljoen euro zo’n 108.000 euro aan rentekosten, volgend jaar kan dat, als de rentestijging inderdaad op 1 procent uitkomt, oplopen naar 128.000 euro.

Het aandeel van de kredieten in het bedrijfsvermogen was vorig jaar voor de akkerbouw een kleine 50 procent. Dat houdt aan de andere kant dus in dat het eigen vermogen in de vorm van met name de grond eveneens 50 procent bedraagt. De landbouwgrondprijzen staan echter in Denemarken onder druk, waardoor ook het eigen vermogensaandeel dreigt te zakken. Het opnemen van nieuwe kredieten wordt daardoor moeilijker.

Of registreer je om te kunnen reageren.