Akkerbouw

Achtergrond

Breeders Trust waarschuwt niet meer bij innen kwekersrecht aardappelen

Breeders Trust heeft bereikt dat een grote groep Belgische aardappeltelers licentierechten heeft betaald over eigen geteeld pootgoed van beschermde rassen. Maar daar was dwang voor nodig. De bereidheid van telers om vrijwillig te melden hoeveel hoevepootgoed ze gebruiken van monopolierassen lijkt nog steeds erg klein, ondanks de afspraken die Breeders Trust heeft gemaakt met de Belgische boerenorganisaties en ondanks de dreiging van rechtszaken en hoge boetes.

Breeders Trust is een organisatie die de afdracht van kwekersrecht op beschermde rassen wil bevorderen. Bij de organisatie zijn acht veredelingsbedrijven aangesloten: Agrico, Danespo, Europlant, HZPC, C. Meijer, Norika, Solana en Germicopa.

Breeders Trust heeft 130 aardappeltelers in België vorige maand een brief gestuurd met het verzoek uiterlijk 14 juli kwekersrechten te betalen over eigen geteeld pootgoed dat dit jaar is gebruikt van de rassen Asterix, Felsina en Fontane. Totaal had Breeders Trust ruim 100.000 euro tegoed van de telers.

Ruim 70 procent heeft betaald, zegt directeur Geert Staring. ”Enkele tientallen telers zijn afgevallen omdat ze dit jaar die drie rassen niet telen. Met enkele tientallen telers overleggen we nog over de hoogte van het kwekersrecht.”

Staring vindt het jammer dat voor veertien telers een advocaat moet worden ingeschakeld. ”Dat kost onnodig geld, dat we allemaal op deze telers verhalen. Maar we waarschuwen niet meer. Die tijd is voorbij. We hebben een akkoord gesloten met de drie Belgische boerenbonden over de afdracht van kwekersrecht voor 2011 voor hoevepootgoed. Deze telers moeten samen nog zo’n 25.000 euro kwekersrecht betalen.”

Breeders Trust heeft ook aan de telers gevraagd de overige licentierassen aan te melden die ze hebben vermeerderd voor eigen gebruik. Dat heeft bijna niets opgeleverd. Staring: ”Tot nu toe is ruim 100 ton aangemeld, terwijl er duizenden tonnen hoevepootgoed van andere licentierassen zijn gepoot. Dit is erg teleurstellend. We gaan proberen alsnog de boeren over te halen de rechten aan ons te betalen.”

Staring wil met de boerenbonden dit najaar afspraken maken hoe de kwekersrechten in de toekomst op een efficiënte manier geïnd kunnen worden. ”Dan krijgen de veredelingsbedrijven de licenties waar ze recht op hebben. Als zij hun investeringen in een nieuw ras terug verdienen, kunnen ze door gaan met betere rassen ontwikkelen voor de telers. En ik hoop dat de juridische procedures dan achter de rug zijn. Daar hebben alleen advocaten profijt van.”

Breeders Trust heeft in België voorlichting gegeven en juridische procedures gevoerd om kwekersrechten te kunnen innen. De organisatie heeft ook zaken lopen in Nederland, Frankrijk en Denemarken. Er wordt gewerkt aan een systeem voor het innen van licenties in Polen en Tsjechië. Staring: ”Er is interesse uit andere veredelingssectoren dan de aardappel voor onze werkwijze. Wellicht kan de werkwijze van Breeders Trust in de toekomst ook helpen bij het innen van licenties op andere gewassen dan aardappelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.