Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Triazolenverbod kost akkerbouw miljarden euro’s

De triazolen staan ter discussie omdat ze effect zouden hebben op de hormoonhuishouding. Een verbod op de schimmelbestrijders kost de akkerbouwers in de EU miljarden euro’s. LTO snapt dat stoffen worden onderzocht op bijwerkingen. ”Maar triazolen zijn onmisbaar.”

In de EU wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de invloed van triazolen op de hormoonhuishouding bij mensen. Het Duitse Institüt für Agribusiness heeft de gevolgen onderzocht als deze groep schimmelbestrijdingsmiddelen wegvalt voor de akkerbouw in de EU.

Een algeheel verbod in de EU op triazolen kost de Europese akkerbouwsector maximaal 5,6 miljard dollar (4 miljard euro). Het Duitse instituut heeft op basis van gesprekken met akkerbouwers en deskundigen verderop in de keten berekend dat de hectareopbrengsten bij tarwe in Frankrijk dalen met 20 procent, in Duitsland met 17 procent en in het Verenigd Koninkrijk met 10 tot 15 procent. ”In sommige jaren kan de hectareopbrengst wel 60 procent dalen door fusarium of septoria als er geen triazolen zijn om deze schimmels te bestrijden. Ook de opbrengsten bij koolzaad en bieten dalen als de schimmelbestrijders volledig wegvallen.”

Het instituut is in de studie uitgegaan van een bouwplan met 33 procent wintertarwe, 33 procent wintergerst, 29 procent koolzaad en 5 procent suikerbieten. Het netto-bedrijfsinkomen zou in Duitsland 29 procent dalen, in Polen 20 procent, in het Verenigd Koninkrijk 17 procent en in Frankrijk 11 procent, stelt de onderzoekers in het rapport. ”Een totaalverbod op triazolen brengt het voortbestaan van veel akkerbouwbedrijven in de EU in gevaar. Bovendien moet de EU dan rekening houden met een ernstige verstoring van de handelsbalansen van landbouwproducten. De

EU kan aandeel verliezen op de wereldgraanmarkt.”
Het instituut heeft in de studie geen rekening gehouden met schade die ontstaat als mensen ziek worden. ”We hebben alleen becijferd welke ernstige gevolgen een verbod op triazolen heeft voor de Europese landbouw.”

Volgens gewasbeschermingsmiddelenspecialist Jaap van Wenum van LTO is het een zorg als de triazolen wegvallen als schimmelbestrijder. ”Triazolen worden vooral gebruikt als schimmelbestrijders in granen, samen met strobirulines. Als de ene groep wegvalt, gaat het fout. Triazolen en strobirulines hebben elk een ander aangrijpingspunt op schimmels. De afwisseling tussen de middelen is nodig om resistentie te voorkomen.”

Van Wenum verwacht dat het nog wel even zal duren voor het Europese onderzoek naar triazolen is afgerond. ”Het onderzoek moet uitwijzen welke criteria nodig zijn om te bepalen of triazolen de hormoonhuishouding bij mensen verstoren. Pas dan wordt duidelijk of triazolen verboden gaan worden.”

Een algeheel verbod zou slecht zijn voor de Europese akkerbouw, stelt Van Wenum. ”Nu de graanprijzen hoog zijn, kan de schade nog hoger uitvallen dan het Institüt für Agribusiness heeft berekend. Als alleen in de EU een verbod komt op triazolen, zet de EU zich op achterstand bij de andere grote graanproducerende landen. Bovendien is het met het oog op de voedselvoorziening in de wereld hard nodig om de graanproductie op peil te houden. Het is prima dat mogelijke schadelijke bijwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden onderzocht. Maar we moeten wel díe triazolen kunnen behouden die geen effect hebben op de hormoonhuishouding. Triazolen zijn onmisbaar als schimmelbestrijders in de graanteelt.”

’Het duurt nog jaren voor regels er zijn’
Een aantal jaren geleden ontstond discussie over de gevolgen die triazolen kunnen hebben op de hormoonhuishouding bij mensen. De EU doet daarom onderzoek naar de criteria die moeten worden gehanteerd bij het beoordelen van de triazolen hierop. De European Crop Protection Agency (ECPA), de Europese organisatie van gewasbeschermingsmiddelenproducenten, denkt dat het EU-onderzoek eind dit jaar is afgerond.
De ECPA stelt dat er nu geen duidelijke criteria zijn om te beoordelen of een stof de hormoonhuishouding verstoort. ”Het omzetten van die criteria in Europese wetgeving voor de toelating van middelen zal nog jaren duren.”
De ECPA hoopt dat er wetenschappelijk onderbouwde criteria komen. ”Ook moeten de risico’s proportioneel worden meegewogen. Het is essentieel dat de Europese voedselautoriteit Efsa een wetenschappelijk oordeel kan geven over het uiteindelijke voorstel waar de Europese Commissie mee gaat komen.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  minder opbrengst >> hogere prijs: per saldo zal het voor de akkerbouw wel meevallen. En dan nog, liever iets minder geld, dan iets zieker. Een sector die alleen kan overleven door de boel te vergiftigen is reeds ten dode opgeschreven, zie de industriele dierhouderij. Enkel door (tegen hoge vergoedingen)homeopatisch verdund afval in de voedselketen te brengen overleeft men. De goede producten van het land worden opgestookt in auto's(schande) en dan klagen, dat het vlees en via de mest ook de groentes vervuild raken en dat de goede grondstoffen te duur zijn. Nee, laat maar komen dat verbod!!!!

 • no-profile-image

  als deze groep schimmelbestrijders echt invloed hebben op de hormoonhuishouding is het aantal miljarden euro's niet belangrijk maar moeten ze uit de handel, wereldwijd!!
  ik ben geen arts maar akkerbouwer, echter ik weet genoeg uit ervaring dat een goede hormoonhuishouding heel belangrijk is voor het lichaam
  kanker e.d. ontstaan vaak bij verstoring van die huishouding
  overgang is bv. ook zo'n verstoring
  denk in dit geval niet aan geld

Of registreer je om te kunnen reageren.