Akkerbouw

Achtergrond

Ambitieuze kampioen

Hoewel al flinke stappen zijn gezet in duurzaamheid, is de suikerbiet er nog niet.

Klimaat is 'hot' en CO2 wordt steeds 'warmer'. De belangstelling voor duurzame voedselproductie neemt merkbaar toe. Daarmee is ook de vraag aan de orde hoe we akkerbouwgewassen duurzamer kunnen telen.
Dat CO2 als onderwerp steeds warmer wordt, blijkt in Frankrijk bij Leclerc, een grote supermarktketen. Die vermeldt onder aan de kassabon de totale hoeveelheid CO2 die vrijkwam bij de productie van alle boodschappen die de consument zojuist aanschafte. Voor elke zak frites of pak melk is de gehele keten doorgerekend op CO2-productie. Zo ontstaat langzaam maar zeker een nieuw concurrentie-criterium.
De duurzaamheid van producten wordt komende jaren steeds belangrijker. Supermarktketens gaan duurzame producten beter positioneren richting de consument, en deze inzetten in de onderlinge concurrentiestrijd.
De suikersector heeft deze ontwikkeling al langer in het vizier en werkt al jaren aan verduurzaming van de keten. In de bietenteelt, die inmiddels 200 jaar bestaat, is de laatste jaren veel verbeterd. Rassen en teeltmaatregelen zijn beter, gewasbescherming lukt met steeds kleinere hoeveelheden werkzame stof, de aanvoer van mineralen via bemesting sluit nauwkeuriger aan op de behoefte van het gewas en de hoeveelheid tarra daalt. Ook werkt de sector hard aan het imago van de suikerbiet als kampioen CO2-vanger en leverancier van groene energie.
Hoewel de suikerketen al flinke stappen heeft gezet, ís de sector er nog niet. De uitdaging is om het energieverbruik en de CO2-productie van teler tot consument verder te verminderen. Ook voor telers ligt er een uitdaging om het verbruik van energie verder te verlagen. Wat betreft de teeltwijze zal dat niet gemakkelijk zijn, aangezien op dit vlak al veel is gebeurd. Maar met de inzet van machines en transportmiddelen valt nog wel het nodige te winnen, opdat de suikersector zich in de toekomst nog sterker kan profileren in het winkelschap.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.