Akkerbouw

Achtergrond

Poolse voorstellen graan en suiker halen het nooit

Polen doet twee voorstellen aan de raad van landbouwministers die het waarschijnlijk niet halen. Dat weet de Poolse overheid ook wel. Maar het land heeft andere redenen om de voorstellen te doen.

De landbouwministers van de EU-lidstaten kunnen zich op 17 mei uitspreken over de voorstellen. Ten eerste wil Polen dat de interventieprijs voor graan wordt verhoogd van 101 euro naar 130 euro per ton. De kosten voor de boeren zijn gestegen. ”Bovendien is er meer onzekerheid door de afbouw van het graaninterventiebeleid”, schrijft Polen in het voorstel.

Sinds 1 juli 2010 koopt de EU nog maximaal 3 miljoen ton tarwe per jaar op tegen de interventieprijs. Volgens Polen kun je dan niet meer spreken van een vangnet in de graanmarkt.
Daarnaast wil Polen dat de lidstaten 15 procent meer suiker mogen produceren. Het suikerquotum voor de EU bedraagt 13,3 miljoen ton suiker. ”Dat is bijna 2,6 miljoen ton minder dan wordt verbruikt”, schrijft Polen in het voorstel. ””Het te kleine suikerquotum zorgt dat de productiecapaciteit wordt onderbenut. En de voedselzekerheid wordt versterkt met een grotere suikerproductie.”

Op zich zijn het geen wereldvreemde voorstellen. Maar het tijdstip van indienen maakt het onwaarschijnlijk dat veel landbouwministers van andere lidstaten het omarmen. Ten eerste zijn het suikerbeleid en het interventiebeleid voor graan net gewijzigd. Tot 1 juli 2009 kocht Brussel alle tarwe, gerst en mais op die werd aangeboden, als het aan de kwaliteitseisen voldeed. Brussel koopt sinds 1 juli 2009 geen mais meer. Vanaf 1 juli 2010 wordt nog maximaal 3 miljoen ton tarwe gekocht voor 101 euro per ton. Als Brussel het nodig vindt worden tenders uitgeschreven om meer tarwe te kopen.

Het suikerbeleid is in 2005 volledig op de schop gegaan. De uitwerking van de suikerhervorming is vorig jaar pas afgerond.

Bovendien wordt in Brussel stevig onderhandeld over het nieuwe landbouwbeleid na 2013. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat de landbouwministers tussentijds het beleid gaan aanpassen.
Het Nederlandse ministerie van ELI laat in ieder geval al weten geen van beide voorstellen te steunen. Een woordvoerder stelt dat het verhogen van de interventieprijs voor graan neerkomt op de introductie van een handelsverstorend element. ”Daar zijn wij meestal niet voor en in dit geval ook niet.”

Nederland is juist een warm pleitbezorger van meer liberalisering. Een verhoging van het suikerquotum zou alle gemaakte afspraken in verband met de hervorming van deze sector opnieuw ter discussie stellen. Ook daar voelt ELI niets voor.

De meeste andere lidstaten zullen niet anders reageren. Dat weet Polen natuurlijk ook wel. Maar het land is vanaf 1 juli een half jaar voorzitter van de EU. Polen wil met deze voorstellen een stevig signaal afgeven aan de andere lidstaten. Namelijk dat Polen de belangen van de eigen boeren stevig in het vizier houdt tijdens de verdere onderhandelingen over het landbouwbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.