Akkerbouw

Achtergrond 513 x bekeken

Goede vooruitzichten graszaad

De graszaadsector heeft drie slechte jaren achter de rug. Volgens Joop Bouwkamp, hoofd Productie van graszaadbedrijf Barenbrug, herstelt de markt. "De vraag trekt aan en de voorraden zijn bijna op. De minimumprijzen stijgen volgend seizoen en het areaal graszaad kan groeien."

Waardoor ging het slecht in de graszaadsector?
"Na de oplopende prijzen van eind 2007 en 2008 steeg de productie van graszaad. Bovendien barstte in september 2008 de kredietcrisis los in de Verenigde Staten. Dat sloeg over naar de Europese Unie. Banken gaven minder krediet aan kopers en het was voor verkopers lastiger om bankgaranties te krijgen. De export kwam vrijwel stil te liggen Er werd minder geïnvesteerd in groenvoorzieningen. In de veehouderij werd minder grasland vernieuwd."

Hoe reageerden de graszaadbedrijven?
"In de grote graszaadlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken is het areaal met ongeveer een derde gekrompen. Seizoen 2009/2010 werd voor het graszaadbedrijfsleven een heel slecht jaar door een combinatie van hoge minimumprijzen en zeer lage verkoopprijzen. Het was in de lange historie van de graszaadbedrijven waarschijnlijk het slechtste jaar ooit."

Welke gevolgen heeft de terugval gehad voor de sector?
"De bedrijven hebben de productie van oogst 2010 verkleind en door de slechte prijzen zijn telers afgehaakt. Maar de vraag naar graszaad stijgt nu doordat veehouders meer grasland vernieuwen. De veehouders verdienen beter en ze willen goed voorbereid zijn als in 2015 de melkquotering wordt afgeschaft. Ook gemeenten investeren weer meer in groenvoorzieningen."

Wat betekent dit voor het nieuwe graszaadseizoen?
"In 2010 is in Nederland 11.000 hectare graszaad geoogst. Dat daalt dit jaar naar 10.000 hectare. In 2001 werd nog 30.000 hectare graszaad geteeld. Zo’n areaal zullen we niet meer halen, maar er is wat betreft afzet wel ruimte voor 15.000 tot 17.000 hectare. Het is voor de hele infrastructuur van belang dat het areaal op peil blijft. Nederlandse telers zijn in staat topkwaliteit te leveren."

Wat gaat er gebeuren met de contractprijs?
"Het rendement voor de telers was in 2008 en 2009 goed, maar voor 2010 te laag. We hadden graag anders gewild, maar dat kon niet vanwege de overschotten. Maar nu zijn de graanprijzen hoger dan in voorgaande jaren. De graszaadteelt moet minimaal het rendement opleveren van een gemiddelde tarweprijs. De graszaadmarkt kan dat ook halen. Ik verwacht daarom een aanzienlijke stijging van de minimumprijzen, afhankelijk van soort en ras. Het zou echter beter zijn voor de sector als we dergelijke prijsschommelingen hadden kunnen voorkomen. Ook de graszaadbedrijven hebben zware schade geleden. Maar de vooruitzichten voor de graszaadteelt zijn zonder meer positief."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.