Akkerbouw

Achtergrond 4 reacties

Anticiperen op weerextremen

Het land is gortdroog, dus tijd om te anticiperen op overvloedige regenval.

De afgelopen jaren was ik vrij sceptisch over het klimaatverhaal, dat de aarde zou opwarmen door schuld van de mens. Het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, voorspelde in 2007 een flinke opwarming van de aarde, met meer extreem weer. Door CO2-uitstoot, veroorzaakt door de mens, zou de aarde opwarmen. Echter, het rapport bleek achteraf geschreven door deels vooringenomen wetenschappers, die veelal verbonden waren aan milieuorganisaties als Greenpeace. Het rapport bleek fouten te bevatten. Bovendien bleek dat kritiek van milieuwetenschappers die een andere mening hadden, werd geweerd uit het rapport, bracht onder meer opinieweekblad Elsevier aan het licht. Zo bleek het verband tussen de hoeveelheid CO2 in de lucht en mondiale opwarming niet zo helder als vaak wordt beweerd. Klimaat blijkt zo ingewikkeld dat het moeilijk in computermodellen is te vatten.
Toch, ondanks de fouten en dogma’s in het rapport, hebben de klimaatwetenschappers wellicht een punt. Want het weer lijkt wel degelijk extremer te worden in Nederland. Voor het derde opeenvolgende jaar kampt Nederland met een zeer droog voorjaar. Ook hebben we nu drie winters kunnen genieten van winterse taferelen en was afgelopen jaar de herfst nat en daarvoor extreem droog. Extremer weer wordt gewoon, afgezien van de vraag of de mens er wel of niet schuldig aan is.
Als akkerbouwer vertrouwen op de weergoden, wordt door het extremere weer steeds risicovoller. Want wanneer kende Nederland een ongestoord groeiseizoen, zonder extremen? De laatste keer was 2004. In alle andere jaren was er altijd wat. Het wordt dus zaak dat de teler de natuur meer naar eigen hand zet. Dat betekent beregenen tijdens droogte en anticiperen op extreme regenval in de herfst door percelen (opnieuw) te draineren. Nu zijn de percelen gortdroog en goed begaanbaar; hét perfecte moment om sleuven te trekken en zo overvloedig water van het perceel te laten afvoeren.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerin

  De Nederlanders creeren ZELF een woenstijn-klimaat door verstening van hun omgeving.
  Veel tuintjes en plantsoenen worden terrassen en pleinen. Steen houdt de warmte vast. Nog meer wegen, nog meer parkeerterreinen. Glastuinbouw is ook versteende aarde.
  Water wordt snel afgevoerd ipv te benutten voor verdamping/verkoeling. De planten groei wordt vertraagd/ stilgelegd door de vele natuurgebieden en drastische afname van bemesting. Je zet de radiator-knop van de plant op bijna uit.
  Natuurlijk heeft deze optelsom effect op het regionaal klimaat.

 • no-profile-image

  Han

  Martijn. Wie schuld heeft aan de klimaatsverandering lijkt me niet meer van belang. Het proces is autonoom geworden en versterkt zichzelf. Hoe broerd ook, we zullen er mee moeten leren leven en ons aanpassen aan deze veranderingen. Als we terug gaan in de geschidenis van de wereld, zien we dat er vaker zeer ernstige klimaat wisselingen zijn geweest, me zeer vergaande gevolgen voor flora en fauna. Wat de wetenschap ook concludeert, we zullen niet in staat zijn dit proces te stoppen. Het proces heeft ook niets te maken met het eindig zijn van grondstoffen en fossiele brandstoffen. De politiek mag deze 2 zaken graag combineren, maar het één heeft niets te maklen met het andere. Voor mij is wel duidelijk dat er eens een tijd geweest is waar al de CO2 en H, en N, etc. vrij in de atmosfeer heeft gezeten en nu komen ze weer vrij om als planten voeding te dienen. Misschien is er wel te weinig oppervlakte met planten om de CO2 op te nemen. Eén ding is voor mij klip en klaar er zijn nog nooit zoveel mensen op aarde geweest als nu voor zover wij weten.

 • no-profile-image

  arie

  oke alles goed en wel, MAAR ik herinner me nog de tijd dat ik in nederland boerde we uiterlijk half september de aardappelen gerooid wilde hebben, Ook herinner ik me dat er een jaar was, geloof 1976, dat er pas aardappelen in eind mei begin juni gepoot konden worden doordat het iedere dag regende. Wat volgens mij meer speelt is dat de Nederlandse akkerbouwer het groei seizoen bewust of onbewust, eventueel door druk van de verwerkende industrie wil of moet rekken. Kijk b,v naar de bieten teelt, welke idioot heeft bedacht dat we bieten in eind december/januari moeten rooien !!!!!! Dit is vragen om problermen dus niet zeuren maar hand in eigen boezem steken

 • no-profile-image

  Theo Reintjes

  Wie lanbouwgrond heeft moet altijd in spelen op de weersverwachtingen. Je hebt alle dagen met het weer te maken. Hoe vaak komen de voorspellingen uit of niet uit? Er word op de site gesproken over het jaar 1976, dit was een zeer droog jaar zoals we er veel gehad hebben. Ook hete zomers en koude zomers, harde en zachte winters. Ook hebben we natte jaren gekent , maar vooral in welke periode van het jaar is van grootbelang voor de schade die dit met zich mee brengt. Daarom is een goede waterhuishouding van groot belang. Dit om nat en droogteschade zoveel mogelijk te beperken. Dit is in veel gevallen niet goed genoeg. Beregenen is van groot belang om de schade door verdroging tegen te gaan. Het moment van beregenen moet de boer zelf kunnen bepalen! Zoals in Brabant dat ze beperking van beregening op grasland er nog hebben op liggen is onverantwoord. Voor de verdamping voegd het weinig toe, omdat dit door de plant(gras) gewoon doorgaat. Het besluit dat er aan ten grondslag was, is het rapport van het Staringscentrum. Het rapport was hier niet goed genoeg voor. Wij hebben het drogingsprobleem toe geschreven aan de zeer slechte beheersing van het oppervlakte water!!!! Daarbij een oplossing geschreven voor de oplossing. Dit is in 1991 unaniem aan genomen in de Provincialestaten van Brabant. Het beregeningsverbod van grasland kon volledig geschrapt worden. Het geeft alleen maar slavenarbeid voor de boer. Dus dag en nacht werken om het beregenen goed voor elkaar te krijgen. Om dit allemaal aan die klimaatverandering toe te schrijven is de vraag. Het klimaat veranderd altijd, gewoon rekening mee houden en naar handelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.