Akkerbouw

Achtergrond

Achterstand

Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) over milieu-aspecten van de landbouw bedroeg het verbruik van bestrijdingsmiddelen in Nederland rond 2005 gemiddeld bijna 5 kilo actieve stof per hectare cultuurgrond. In vergelijking met andere landen is dat vrij veel.

In de EU kent alleen Italië een hoger verbruik: bijna 6 kilo. In Frankrijk, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk ligt het duidelijk lager: tussen 1 en 2,5 kilo.

Deze verschillen hangen vooral samen met het uiteenlopen van het productiepakket en met de intensiteit van de productie. Gezien de hoge opbrengsten, komt het Nederlandse verbruik per kilo product ongetwijfeld gunstiger uit dan per hectare. De vraag blijft hoe relevant dat is; uit milieuoogpunt is immers vooral van belang hoeveel chemicaliën er in water of bodem terecht komen.

Bij de ontwikkeling van het verbruik scoort Nederland bijzonder goed: een vermindering van bijna 45 procent tussen 1990 en 2005. Van de EU-landen komen alleen België (42 procent) en Denemarken in de buurt (38 procent). Ook in bijvoorbeeld Japan, Frankrijk en de Scandinavische landen verminderde het verbruik fors, maar in Ierland, Spanje, Italië, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada deed zich een toename voor. In de VS nam het verbruik met een paar procent af.

In landen waar genetisch gemodificeerde gewassen een grote vlucht hebben genomen (de VS en in mindere mate Canada), heeft het verbruik van chemische middelen zich dus zeker niet gunstiger ontwikkeld dan in landen waar deze gewassen niet worden verbouwd. Voor wat betreft de reductie van het middelenverbruik snijdt het argument dat de EU op achterstand raakt door gemodificeerde gewassen niet of slechts mondjesmaat toe te laten, daarom geen hout. Sterker: er komen geleidelijk meer aanwijzingen dat genetische modificatie vrij snel kan leiden tot resistentie bij onkruiden of insecten.

Dus de vraag blijft of deze route voor wat betreft de reductie van het middelenverbruik op termijn niet doodloopt. En op een doodlopende weg kan het geen kwaad dat je een achterstand hebt.

Of registreer je om te kunnen reageren.