Akkerbouw

Achtergrond

Nieuwe fosfaatnorm voor mais

Fosfaat in de rij wordt nieuwe basis, ook als volvelds is bemest. Commissie scheidt gewas en bodem bij nieuwe adviesgift voor fosfaat in mais.

Door de lagere gebruiksnormen voor fosfaat is de ruimte voor kunstmestfosfaat op de meeste melkveebedrijven nihil. Veehouders moeten in dat geval niet op rijenbemesting in mais bezuinigen. Mais is namelijk zeer dankbaar voor fosfaat in de rij. Zelfs bij hoge Pw-toestand kan een kleine gift positief uitwerken op de gewasopbrengst. Rijenbemesting moet daarom zelfs verheven worden tot uitgangspunt van de mestgift. Dat concludeert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen in een nieuw bemestingsadvies.

Het vorige advies stamde uit de jaren zeventig en is afgeleid van de aardappelteelt. Nu is een specifiek fosfaatadvies voor mais gemaakt op basis van grootschalig praktijkonderzoek door NMI en WUR.
Van recente grondmonsters kunnen veehouders niet alleen het P-Al-getal, maar ook de P-CaCl2 (ook wel P-PAE genoemd) aflezen. Het P-Al-getal geeft de op termijn beschikbare fosfaat weer, dus de bodemvoorraad. De P-CaCl2 is de voor de plant opneembare fosfaat in de bodemoplossing. Met deze twee getallen is de bijbehorende adviesgift voor fosfaat in de rij af te lezen in de adviestabel.
Er is een tabel voor alleen rijenbemesting (zie Tabel 3-9) en een tabel voor de aanvulling in de rij als volvelds al de gangbare 35 tot 40 kuub drijfmest is gegeven (zie Tabel 3-10) . Wat bij de tabellen opvalt is dat bij deze gift van 60 kilo fosfaat per hectare volvelds, de aanvulling in de rij om aan de gewasbehoefte te voldoen maar met 3 tot 5 kilo per hectare verlaagt. Door de plaats vlak bij de maiswortels is rijenbemesting een stuk efficiënter om in de plantbehoefte te voorzien dan volvelds.

De volveldse gift kan dus de rijbemesting niet volledig vervangen. Daarom is fosfaat in de rij volgens de commissie ook zo belangrijk. Dit hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs uit kunstmest te komen, maar op die manier kan ook de mest van eigen bedrijf beter tot waarde worden gebracht. Er zijn volgens commissielid Bert Philipsen, bemestingsdeskundige bij Wageningen Livestock Research, goede methoden om drijfmest in de rij te geven. Vooral van technieken die via RTK-GPS precisiebemesting voor het zaaien mogelijk maken heeft hij grote verwachtingen. "Dit heeft hogere capaciteit dan drijfmest in de rij tijdens zaaien." Deze techniek is geen gemeengoed, maar steeds meer loonwerkers spelen hier wel op in. Klik hier voor een lijst met loonwerkers die rijenbemesting met drijfmest kunnen toepassen.

In het nieuwe advies is de behoefte van het maisgewas het komende seizoen losgekoppeld van de behoefte van de bodem. De gewasbehoefte staat in de tabel, de behoefte van de bodem in de kleine letters eronder. De getallen in de tabel mogen gerust overschreden worden, want de onttrekking moet wel gecompenseerd worden om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Bij een opbrengst van 16,5 ton droge stof per hectare, wordt namelijk 75 kilo fosfaat aan de bodem onttrokken en bij bodembewerkingen wordt fosfaat dat achterblijft in de rij door de bouwvoor gemengd. Bij wisselbouw is het niet erg een keer onder de grondbehoefte te blijven, op lange termijn moet deze norm echter niet uit het oog worden verloren. Philipsen: "Drijfmest in de rij kan dus ruimte geven om op de meest behoeftige graspercelen kunstmestfosfaat te strooien."

Lees meer op www.bemestingsadvies.nl

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.