Akkerbouw

Achtergrond

Animo voor waterbron groeit

Ondanks de droogte groeien veel gewassen nog, vanwege de vochtige onderlaag in de bodem. Maar als het langer droog blijft, hebben telers graag iets achter de hand om de natuur te helpen. Ze laten bijvoorbeeld waterbronnen slaan.

Grond- of bronboringen worden voor diverse doeleinden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor waterbronnen, beregeningsbronnen, brandputten en aardwarmtesystemen. Ton Kuypers is deskundige bij De Grondwaterspecialist. Hij merkt duidelijk dat er door het vroege zomerse weer meer vraag naar bronnen is.

”We hebben het drukker dan normaal nu het al zo vroeg in het voorjaar erg droog is. Door deze extreme droogte moeten sommige gewassen worden beregend om goed te groeien. We boren ieder voorjaar voor de akkerbouw en bollenteelt naar beregeningsbronnen, variërend in capaciteit van 60 tot 100 kuub per uur. Vooral op zandgrond is het nu erg droog, maar ook in de Noordoostpolder moet veel worden beregend in de pootgoed- en tulpenbollenteelt.”

De Grondwaterspecialist opereert landelijk. ”Voor beregening is mijn werkgebied hoofdzakelijk Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.”
In deze fase van het teeltseizoen worden vooral bloembollen en aardappelen beregend. ”Verder kunnen zo ongeveer alle akkerbouwgewassen worden beregend. Verderop in het groeiseiozen zal dit ook bij meer gewassen, zoals suikerbieten en uien, gebeuren. We boren bronnen in allerlei bouwland. Fabrieksaardappelen worden meestal niet beregend, omdat de marges in dat soort teelten te laag zijn. Dat kan gewoon niet uit. Een enkeling, op heel droogtegevoelig land, slaat wel eens een aantal bronnen. Die mensen willen het gewoon goed voor elkaar hebben en breiden steeds verder uit. Het is wel een enorme investering, maar als er niks misgaat, kun je er wel dertig jaar mee. Soms zelfs wel langer. Dat ligt ook aan het onderhoud.”

Het is een flinke investering. ”Een bron boren kost gemiddeld zo’n 4.000 euro. Voor een beregeningshaspel met motorpomp ben je al gauw 30.000 euro kwijt. Voor het beregenen heb je ze allebei nodig. De kosten van het beregenen zijn alleen maar duurder geworden door de stijging van de brandstofprijzen, aangezien de meeste akkerbouwers met een tractor of dieselpomp werken.”

Kuypers legt uit dat die forse investering een belangrijke reden is om het niet te doen. Ook het rendement van de teelt is een doorslaggevende factor.

De systemen in beregeningontwikkelen zich. ”Beregeningshaspels die zijn uitgerust met een computer en een storingsmelding op de mobiele telefoon zijn een waarneembare trend. Ze zijn al een paar jaar op de markt en raken steeds meer ingevoerd. Een beetje akkerbouwer die flink moet beregenen, heeft het zo voor elkaar. In de huidge droge omstandigheden zijn er telers die dag en nacht moeten beregenen. Als je het niet goed in orde hebt, wordt je knettergek. ’s Nachts beregenen is het efficiënst, aangezien zon en wind het water sneller verdampen. Dan is het goed om een melding te krijgen, zodat je er niet bij hoeft te blijven.”

Of registreer je om te kunnen reageren.