Akkerbouw

Achtergrond

Zoektocht naar zouttolerante aardappelrassen

Steeds meer landbouwgrond in de wereld verzilt. Daarom kweken veredelingsbedrijven gewassen die beter bestand zijn tegen zout water. Veredelingsbedrijf C. Meijer, gevestigd in Rilland, test aardappelrassen op zouttolerantie. ”Er zit veel perspectief in de vermarkting van zouttolerante gewassen.”

Doordat steeds meer landbouwgrond in de wereld verzilt, zien veredelingsbedrijven brood in het kweken van zouttolerante gewassen. Veredelingsbedrijf C. Meijer in Rilland is in 2009 een project gestart om aardappelrassen te selecteren op zouttolerantie. Het project werd gesteund met subsidie van de provincie Zeeland en de ZLTO. Na twee jaar lijkt het erop dat er mogelijkheden zijn om zouttolerante aardappelen te kweken. Maar het vergt nog veel onderzoek, en een beetje geluk.

In 2009 zijn tests uitgevoerd in het open veld met aardappelrassen en enkele ouderlijnen, vertelt Guus Heselmans, manager veredeling bij C. Meijer. ”Maar die proef was aangelegd op een perceel met veel kwel. Doordat het in 2009 veel regende, zijn de aardappelen verloren gegaan.”

Vorig jaar vond de proef plaats op een perceel met een lagere grondwaterstand. Volgens Heselmans was het zoutgehalte in het grondwater zeker zo hoog als op het perceel van 2009.
”Gelukkig was de zomer van vorig jaar droog tot eind juli. Daardoor kwam er veel zout kwelwater omhoog via capillaire werking en konden we de reactie van het zoute water op de aardappelen goed zien. De aardappelen op het proefperceel produceerden gemiddeld 20 procent minder kilo’s dan op het controleveld zonder zoute kwel. Er was verschil tussen de rassen waar te nemen voor wat betreft opbrengst en maatsortering. Enkele rassen leken weinig te lijden onder de zoute omstandigheden.”

C. Meijer herhaalt het onderzoek dit jaar met 39 rassen op dezelfde zout- en controlelocatie. In de veldproef van dit jaar legt C. Meijer meer herhalingen aan. Zo hoopt Heselmans meer inzicht te krijgen in rasverschillen. ”Dan weet je of er genetische variatie zit in zouttolerantie tussen rassen. Als er genetische variatie aanwezig is, kun je via veredeling een ras kweken dat beter bestand is tegen zout water. We maken gebruik van moderne technieken om de betrokken genen op te sporen. Maar we ontwikkelen de zouttolerante rassen alleen via klassieke veredeling, het kruisen. We passen geen genetische modificatie toe.”

De veredelaar wil ook onderzoeken hoe het zoutgehalte van het grondwater verandert als het water omhoog komt via capillaire werking. ”Daar is weinig van bekend. Daarom doen we dit jaar ook een kasproef waarin we onderzoeken wat zout water direct in de wortelzone doet”, zegt Heselmans. ”Ook willen we weten of er een verband is tussen zouttolerantie en droogteresistentie. Het zou mooi zijn als rassen die bestand zijn tegen zout water, ook goed in staat zijn een periode van watergebrek te overbruggen.”

De veredeling op zouttolerantie staat nog in de kinderschoenen, stelt Heselmans. ”Er is weinig op die eigenschap geselecteerd. Maar er zit veel potentie in de afzetmarkt. Steeds meer landbouwgrond in de wereld verzilt doordat veel zoet water wordt onttrokken of doordat het oppervlaktewater zouter wordt.”

Heselmans kan niet voorspellen wanneer het eerste zouttolerante aardappelras op de markt verschijnt. ”Als je snel een ras vindt dat zich hierin duidelijk onderscheidt van andere rassen, dan kan het redelijk snel gaan. Maar dan moet je wel een beetje geluk hebben.”

Gen maakt aardappel droogtebestendig

Het Israëlische bedrijf Rosetta Green heeft een gen geïdentificeerd dat ervoor zorgt dat aardappelen goed tegen droogte kunnen. Het bedrijf heeft veldproeven uitgevoerd met aardappelen die het gen RGN-131 bevatten. De proeven zijn uitgevoerd in de laboratoria van Rosetta Green en bij de Universiteit van Rehovot.

In de proeven zijn aardappelen met en zonder het RGN-131 gen geteeld. Na een periode van droogte kregen de planten weer water. ”De planten met het RGN-131 gen herstelden zich weer, meldt het bedrijf op de site. ”De aardappelplanten zonder het gen herstelden niet meer.”

Rosetta Green wil het gen ook inbrengen in gewassen als tarwe, mais, rijst, soja en katoen en daarmee veldproeven uitvoeren. Directeur Amir Avniel stelt dat de ontdekking van het gen een belangrijke stap is. ”Het helpt om gewassen te kweken die bestand zijn tegen extreme groeiomstandigheden. Het ontwikkelen van droogteresistentie is een speerpunt van Rosetta Green.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.