Akkerbouw

Achtergrond

Twee keer gepakt door het Wieringerrandmeer

Veehouder en akkerbouwer Jaap Koorn uit Hippolytushoef in Noord-Holland voelt zich twee keer gepakt. Eerst is zijn bedrijf in de ontwikkeling geschaad door de plannen voor het Wieringerrandmeer. En toen die plannen werden afgeblazen, werd zijn investering om op de komst van het plan in te spelen ook opeens minder waard.

U heb een schadeclaim ingediend bij de gemeente Wieringen. Waarom?
”In de jaren negentig had ik het idee om een cluster windmolens op mijn bedrijf te plaatsen. Dat heb ik op verzoek van de gemeente uitgesteld, in afwachting van een onderzoek over de mogelijkheden voor windenergie in dit gebied. Maar toen ik de molens uiteindelijk wilde gaan plaatsen, kon dat niet meer vanwege de plannen voor het Wieringerrandmeer."

Maar nu is het Wieringerrandmeer van de baan.
”Ja. Dat klopt, maar de schade heb ik al geleden. Daar komt nog bij dat ik eerder al had geïnvesteerd in de teelt van bloembollen op mijn grond. De provincie wilde in dit gebied de permanente bloementeelt niet meer toelaten. Als een van de mogelijke alternatieven werd toen opgeworpen dat bedrijven zich op windenergie zouden kunnen storten.”

En u had ook al geanticipeerd op de komst van het meer?
”Ik heb een voormalig terrein van het ministerie van Defensie gekocht, met het doel een recreatievoorziening te maken aan de rand van het meer. Die investering is door de verandering van de plannen opeens veel minder waard geworden.”

Hoeveel schade hebt u geleden?
”Ik heb wel bedragen genoemd in mijn claims, maar het lijkt me niet het moment die bedragen naar buiten te brengen. Het liefst wil ik natuurlijk gewoon in gesprek komen met de gemeente en de provincie. De gemeente heeft al duidelijk gemaakt me niet tegemoet te willen komen. Dus daar ligt de claim al op de mat. Ik heb de provincie wel een brief gestuurd en als er morgen een uitnodiging komt om te praten, ga ik natuurlijk.”

Twee bedrijven naast het uwe zijn opgekocht voor natuurontwikkeling.
”Volgens het bestemmingsplan gaat het om agrarisch gebied. Een deel van de grond is gekocht met Europees geld, bestemd voor natuurontwikkeling. Maar toen het Wieringerrandmeer is afgeblazen, beloofde gedeputeerde Laila Driessen dat de grond agrarisch zou blijven. Als de provincie die belofte nakomt, moet het Europees geld mogelijk terug. Maar het lijkt er nu op dat die grond wordt ingezet als natuurcompensatie voor een nieuwe haven bij de gemeente Den Helder.”

Tot half januari was u VVD-wethouder. Heeft uw aftreden ook hiermee te maken?
”Ja alles. Het Wieringerrandmeer was een kwestie van de provincie. Maar nu het meer niet meer doorgaat, komt een deel van het beleid bij de gemeente. Toen ik een claim wilde indienen, kwam ik in de onmogelijke positie dat ik als burger tegen mezelf als wethouder zou procederen. In elke commissievergadering zou ik daarmee geconfronteerd worden. Dat moet je als politicus niet willen. Daarom ben ik opgestapt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.