Akkerbouw

Achtergrond

'Pootgoedteelt groeit in Zuiden'

Proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat doet steeds meer onderzoek in pootaardappelen. Bedrijfsleider Sam de Vlieger stelt dat steeds meer pootgoed wordt geteeld in het Zuiden. "In het Noorden neemt de druk door aaltjes toe. Wij willen meer kennis ontwikkelen."

Waarom is De Rusthoeve meer onderzoek gaan doen naar pootaardappelen?
"De pootgoedteelt groeit in het Zuiden. De keuringsdienst NAK krijgt steeds meer aanmeldingen voor de veldkeuring. Dat komt doordat de aaltjesdruk in het Noorden toeneemt. Noordelijk telers huren zelfs grond in het Zuiden. Sinds vorig jaar zijn strengere Europese regels van kracht voor aardappelmoeheid. Daarom zijn we een kenniscentrum voor de pootaardappelteelt gestart."

Is er behoefte aan zo’n kenniscentrum?
"De ZLTO constateert een grotere behoefte aan kennis bij de achterban over de pootgoedteelt. Wij merken dat ook bij producenten van machines en gewasbeschermingsmiddelen en de afnemers van pootgoed."

Wat onderzoekt De Rusthoeve?
"Er is een comité van vijf telers uit de regio dat ideeën aandraagt voor onderzoek dat we kunnen doen. We gaan dit jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om de opbrengst te vergroten en de zetting van de pootaardappelen te verbeteren. Ook gaan we gewasbeschermingsmiddelen en loofdodingsmiddelen vergelijken en meststoffen voor bladbemesting testen. Ook doen we onderzoek naar het effect van vroeg of laat poten van de aardappelen. Verder testen we op ons proefbedrijf een kistendraaier."

In de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland is al een pootaardappelacademie opgericht. Gaan jullie dat in het Zuiden ook doen?
"Dat gaat wellicht volgend jaar gebeuren. We gaan hier kennis ontwikkelen die relevant is voor de pootaardappelteelt in deze regio. Dat zorgt voor toegevoegde waarde in de akkerbouw. Daar is ons kenniscentrum voor. Onze proefboerderij is een bedrijf dat moet leven van proeven en demonstraties. De pootgoedacademie is vooral bedoeld als een structuur om financiering te vinden, bijvoorbeeld bij het productschap. Als je een vergelijkbare structuur hebt, kun je ook gemakkelijker kennis delen."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.