Akkerbouw

Achtergrond

Minder hennep op akkers door graanprijs

Uitbreiding van het areaal vezelhennep wordt bemoeilijk door de hoge graanprijzen. Akkerbouwer Jakob Molema uit Nieuwe Pekela zag het vorig jaar helemaal zitten met de teelt van vezelhennep, maar teelt nu toch minder door de hoge graanprijzen.

Waarom teelt u vezelhennep?
”Om een aantal redenen. Vorig jaar was het saldo van vezelhennep aantrekkelijk ten opzichte van graan. Bovendien heb ik een naast mijn akkerbouwbedrijf een loonwerktak. Dat loonwerk komt vooral neer op mest en kompost strooien, werkzaamheden die we vroeg in voorjaar uitvoeren. Hennep wordt pas in mei gezaaid. Dat sluit voor wat betreft werkverdeling dus mooi op elkaar aan.”

Wat vindt u van het gewas?
”Ik ben blij met de hennepteelt in dit gebied, want in de Veenkoloniën telen we niet veel gewassen en met hennep hebben we een welkome aanvulling op de vruchtwisseling. Bovendien is het een makkelijk gewas. Je levert goede grond en bemesting, verwerker Dunagro doet de rest. Dat wil niet zeggen dat het een uitdagende teelt is, maar daarvoor verbouw ik onder andere Parijse wortelen. Als het gewas groeit, is dat een mooi gezicht. Het groeit snel en overwoekert onkruid. Je hebt een mooi vierkant perceel. Tot het maaien, dan blijft een dorre boel over.”

Concurreert hennep daadwerkelijk met tarwe?
”Dit seizoen is door de hogere graanprijzen moeilijk voor hennep. In februari is door Agrifirm al een prijs gezet van 210 euro voor tarwe, leveren in oktober. Dat legt een behoorlijke bodem in de markt. Voor andere gewassen als hennep, mais en conserven is dat zwaar. Het saldo van hennep is echter moeilijk vergelijkbaar met graan en per situatie verschillend. Hoe groot is je opbrengst? Kom je echt aan die 7 ton tarwe per hectare? Als dat op jouw grond niet lukt, wordt het verschil met hennep wel kleiner. Boeren gaan nu heel sterk rekenen en graan is leidend.”

Teelt u hetzelfde als vorig jaar? 
”Vanwege de hogere graanprijzen zak ik dit seizoen van 17 naar waarschijnlijk 12 hectare.”

Wat is het toekomstperspectief van hennepteelt?
”Naar mijn idee valt of staat het met het saldo. Als ik verwerkers beluister, lijkt het goed te komen. Ik hoop dat ze kunnen blijven concurreren met graanprijzen. Vooralsnog ziet de afzet er goed uit. Dunagro betaalt dit seizoen ook meer: 850 euro per hectare, terwijl vorig jaar 700 euro werd uitgekeerd. Dat is een zeker bedrag. ”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.