Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouwers manifesteren zich breder door natuurbeheer

Broedende grauwe kiekendieven op de akkers. Dat is een van de doelen van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Akkerwaard Flevoland. Voorzitter Mark Geling: ”Akkerbouwers zijn meer dan voedselproducten, we willen ons breder manifesteren in het gebied.”

’Wij dachten na de hele Oostvaarderswold-discussie, waar veel weerstand tegen is geweest, dat kan ook wel op een andere manier”, zegt Mark Geling, voorzitter van ANV Akkerwaard en akkerbouwer in Zeewolde.

Deze week werd het officiële startsein gegeven voor de agrarisch natuurvereniging. ”Maar we zijn al langer bezig. Om aanspraak te maken op subsidies heb je een tussenpersoon nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een agrarisch natuurvereniging. Het zaaien staat weer voor de deur, een mooi moment voor de aftrap.”

Geling houdt zich al enkele jaren met akkerrandenbeheer bezig, samen met een groep collegaboeren. ”Op de akkerranden komen eerst insecten af, dan akkervogels als gele kwikstaart en veldleeuwerik”, legt hij uit. Uiteindelijk hoopt hij de grauwe kiekendief te mogen verwelkomen.
Het agrarisch natuurbeheer is ook een manier om naast voedselproduct een andere functie voor de maatschappij te hebben. Deelnemers leveren een bijdrage aan de natuur en proberen niet-boeren erbij te betrekken. Voor bijvoorbeeld vogeltellingen het nest beschermen.

Zo manifesteren akkerbouwers zich breder in de regio. ”Vanuit de agrarische natuurvereniging hebben we contact met natuurorganisaties als het IVN en het waterschap. Als je niet meer langs de sloot spuit of bemest, is dat beter voor de waterkwaliteit. Dat is ook het probleem van Oostvaarderswold; dat is te veel gericht op agrarische bedrijven.”

Agrarisch natuurbeheer biedt voordelen voor de boer. Op kop-akkers groeien de gewassen vaak slechter. Als er akkerranden worden ingezaaid, krijgt de teler enerzijds subsidie voor dat stuk grond en kan hij het bovendien nog gebruiken door erop te draaien met de trekker.

Daarin zit ook direct een knelpunt dat ANV Akkerwaard Flevoland wil aanpakken. ”We willen meer meedenken met het akkerrandenpakket. Momenteel is het zo dat boeren de akkerranden vanwege de samenstelling en de persoon die beoordeelt niet altijd met hun trekker op de akkerrand mogen draaien. Dat stoot deelnemers af. Onze grond is te duur om beperkt te gebruiken. Intussen laten we een heleboel geld bij de provincie liggen. Zonde.”

Geling, die voor de derde keer op eigen rekening akkerranden zaait, krijgt steeds meer plezier in het agrarisch natuurbeheer. ”Je leert vogelsoorten herkennen en dat maakt je steeds enthousiaster. Nu nog de koudwatervrees wegnemen bij andere boeren.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.