Akkerbouw

Achtergrond

Rust bij hoog niveau aardappelmarkt

De aardappelmarkt kenmerkt zich in Nederland door rust. De verwerkers kopen nauwelijks, boeren op hun beurt leveren niet. Deze impasse leidde vrijdag tot een slechts licht verlaagde notering van de telersvereniging VTA voor fritesgeschikt, naar €24-28. De notering voor exportaardappelen bleef ongewijzigd.
De stemming op de exportmarkt was in de voorgaande weken extreem goed en is nu te omschrijven als ‘goed’.
Het niveau van de termijnmarkt is de afgelopen veertien dagen sterker teruggelopen. De grote activiteit in de handel voor het aprilcontract had iets paniekerigs, maar mondde uiteindelijk uit in een afrekenprijs die gewoon meer in de buurt van de dagmarktprijzen komt. Er is conform de fysieke markt een daling geweest van de cash settlementprijs, op 10 februari zakte deze €1,50 naar €24,60. Dit is vooral het gevolg van terugval in de handelsprijzen in Nederland, België en Frankrijk.
Voor de fritesmarkt zijn Nederland en België het belangrijkst voor het vervolg. Uit inventarisatie blijkt dat de nog aanwezige Belgische voorraad circa 100.000 ton minder is dan vorig jaar rond dezelfde peildatum. Dit ondanks ruimere productie dankzij areaaluitbreiding. Er is naar schatting al 350.000 ton méér verwerkt en geëxporteerd. Dat maakt nieuwsgierig naar de VTA-voorraadinventarisatie die dezer dagen bekend wordt. Dit oogstseizoen zijn veel aardappelen voortijdig geleverd uit oogpunt van inschurings- en bewaarproblemen. Gevoegd bij top-export zal ook in Nederland de voorraad ten opzichte van vorig jaar achterblijven.

Prognose: Prijs stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.