Akkerbouw

Achtergrond 3 reacties

Mond of motor

Volgens gegevens van de wereldvoedselorganisatie FAO wordt inmiddels een kleine 10 procent van de wereldproductie van voedergranen en plantaardige olie en 20 procent van het suikerriet gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Projecties wijzen erop dat deze percentages de komende jaren zullen stijgen. Voor voedergranen is de hoeveelheid die wordt aangewend voor biobrandstoffen momenteel al ongeveer even groot als de omvang van de wereldhandel.

Niemand maakt mij wijs dat dat geen invloed heeft op de (voedsel-)prijzen. Sommige regeringen, die zeggen zich zorgen te maken over hoge voedselprijzen, veroorzaken deze voor een deel dus zelf door het stimuleren van de productie of het verbruik van biobrandstoffen.

Nederlands laatste minister van landbouw, mevrouw Verburg, heeft ooit gezegd dat er voor de mond en niet voor de motor moet worden geproduceerd. Maar het huidige beleid bevoordeelt motoren boven monden. En de monden waar het hier om gaat, die van de mensen in de arme landen die een groot deel van hun schamele inkomen uitgeven aan voedsel, verkeren toch al in een achterstandspositie, want ze hebben weinig koopkracht.

Een regering die wil bijdragen aan het vullen van hongerige monden, zal daarom op zijn minst moeten proberen om de bevoordeling van de motoren te verminderen. Maar ik waag te betwijfelen of een kabinet, dat de hoogste prioriteit geeft aan het verhogen van de maximumsnelheid op autowegen, zich hiervoor echt zal inzetten.

Het huidige EU-biobrandstoffenbeleid vergroot bovendien de schommelingen van de wereldmarktprijzen. Een bepaald deel van de transportbrandstof moet namelijk bestaan uit biobrandstof. Dat deel van de afzet ligt vast, ongeacht de prijs van de grondstoffen waaruit deze brandstof wordt gemaakt, en reageert dus niet op prijsveranderingen.

Het zou al beter zijn om dit verplichte bijmengingspercentage te laten variëren: hoe hoger de prijzen van de grondstoffen zijn, des te lager de verplichte bijmenging en omgekeerd. Dan zou dit beleid in ieder geval minder destabiliserend zijn en ook de concurrentie tussen monden en motoren minder scherp maken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Cees de keus die jij stelt is geen keus meer. De overheden hebben enkele jaren geleden, toen de voedsel voorraden zgn. tot de hemel lagen opgeslagen, besloten bij wet, dat er om de wereld te redden > 10 % biofuel in onze brandstoftanks moet. Zie de keuze is duidelijk, Redt de aarde, laat de rijke rijden en de arme, hij zoekt het maar uit. Het klinkt cru maar helaas is dat het gevolg van het beleid van constante >economische groei<. Voor deze groei zijn niet voldoende grondstoffen op en in onze beperkte aardbol. De economische groei van de één kan dan ook alleen maar ten koste van de ander. We zien elke dag de grondstof en brandstof prijzen stijgen, nu 1,5 miljard armen (China + India) zich omhoog worstellen, om bij de rijken te gaan horen. De gevolgen van deze actie liggen besloten in de toekomst.

 • no-profile-image

  Het feit dat sommige mensen op deze wereld geen eten hebben is een politiek gegeven. Dat heeft niets met bio- brandstoffen te maken. Wij zijn al meer dan 40 jaar in staat om iedereen in deze wereld goed te eten te geven. Dat dit niet gebeurd is heel iets anders.

  Verder ben ik wel benieuwd waar de cijfers vandaan komen. Ik kan ze namelijk vinden. Vorige keer werd er ook aangegeven dat de prijzen zijn gestegen doordat er heel groot areaalopbrengst voor bio-brandstoffen waren ingezet. Achteraf bleek dat het areaal onder de 4% lag.

  Dat prijzen op dit moment zo hoog zijn heeft niet eens zoveel te maken met het aanbod, maar meer met speculatie op toekomstige opbrengsten. Waarom, de reguliere beurzen presteren zeer mager, waardoor de grote beleggers uitwijken naar de grondstoffen markt. Kijk maar eens naar de niet agro grondstoffen ook deze zijn enorm gestegen. Echt niet vanwege tekorten.

 • no-profile-image

  Heer D lung de 4 % areaal voor biofuel zou wel eens het verschil tussen overschot en te kort kunnen betekenen. Iedereen weet dat demarge tussen te veel en te weinig heel smal is laten we zeggen 2 % eenvoudig + - 1 % van 100 %

Of registreer je om te kunnen reageren.