Akkerbouw

Achtergrond

Cosun worstelt met verliesgevend SVZ

SVZ is het enige dochterbedrijf van Cosun dat verlies lijdt. En dat al drie jaar achter elkaar. SVZ produceert fruit- en groenteproducten voor de voedingsmiddelensector. Coöperatie Cosun is eigendom van bietentelers. Fruit en groente komen vrijwel niet voor in hun bouwplannen. Het roept de vraag op in hoeverre SVZ nog past bij de akkerbouwcoöperatie.

Coöperatie Cosun is de laatste jaren veranderd. In 2007 verkocht de bietentelerscoöperatie het dochterbedrijf Unifine Sauces & Spices aan investeringsmaatschappij Clearwood. Begin deze week werd bekend dat de alcoholproductie van Nedalco wordt verkocht aan graanverwerker Cargill. Het dochterbedrijf Unifine Food & Bake Ingredients, dat ingrediënten maakt voor banket, ijs en voedingsmiddelen, staat te koop. En SVZ, producent van fruit- en groenteproducten, wordt dit jaar flink gereorganiseerd.

Cosun presenteerde donderdag de jaarcijfers over 2010. De omzet steeg van 1,758 miljard euro in 2009 naar 1,766 miljard euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met 70 procent van 93 miljoen naar 158 miljoen euro. Het netto-resultaat pluste 86 procent van 59 miljoen in 2009 naar 110 miljoen euro vorig jaar. Bestuur en directie zijn er tevreden over. Alleen dochterbedrijf SVZ draaide vorig jaar verlies. De andere dochterbedrijven Aviko (aardappelproducten), Unifine, Sensus (cichorei), Nedalco en Suiker Unie droegen bij aan de winst.

Bij Cosun draait het om het tot waarde brengen van agrarische grondstoffen. Dat Unifine wordt verkocht is te begrijpen. Zowel Unifine Sauces & Spices als Unifine Food & Bake Ingredients verwerken geen plantaardige grondstoffen.

Dat Nedalco wordt verkocht aan Cargill valt ook nog te begrijpen. Nedalco verwerkte vroeger de melasse van Suiker Unie tot alcohol. Maar omdat de suikerprijzen zo hoog zijn, is melasse een veel te dure grondstof geworden. Nedalco maakt nu alcohol op basis van tarwegistconcentraat, een bijproduct van de tarweverwerking, dat het koopt van graanbedrijf Cargill. Het is voor zowel Nedalco als Cargill slimmer dat in één hand te brengen.

De vraag is hoe lang de akkerbouwcoöperatie blijft doorgaan met SVZ, dat groente- en fruitproducten maakt voor de voedingsmiddelensector. SVZ verwerkt wel agrarische grondstoffen, maar staat ver van de akkerbouw. Coöperatie Cosun is per slot van rekening eigendom van suikerbietentelers. Groente en fruit komen nauwelijks in hun bouwplannen voor. Bovendien koopt SVZ een deel van de groente en het fruit in andere landen.

SVZ is eind jaren tachtig gekocht door Cosun. In 2008 draaide SVZ voor het eerst met verlies. Door de economische crisis zakte de omzet in, terwijl SVZ groente en fruit had ingekocht tegen hogere prijzen. Ook in 2009 en 2010 schreef SVZ de resultaten in rode cijfers.

Er dus komt er dit jaar een reorganisatie bij SVZ. Cosun gaat een deel van de activiteiten in de SVZ-fabriek in Etten-Leur verplaatsen naar Polen, Marokko en Spanje. Daar kan SVZ goedkoper produceren. Er vallen 55 ontslagen onder de 200 werknemers in Etten-Leur. SVZ concentreert zich voortaan op de productie van puree en concentraten van groente en fruit.

De verkoop van Nedalco en Unifine gaat zijn gevolgen hebben voor de omzet van Cosun. Directievoorzitter Robert Smith schat dat de omzet dit jaar daalt naar zo’n 1,5 miljard euro. Wat Cosun met de opbrengsten uit de verkoop van Unifine en Nedalco gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. Smith: ”We gaan onze bestaande activiteiten verbeteren. Ons hoofddoel is om te groeien in rendement. Dat is belangrijker dan groeien in omzet. Als we denken aan groei is dat toch vooral in landen buiten de EU. Daar zit meer groei in de voedingssector dan in de EU. Maar we gaan zeker geen onverantwoorde avonturen aan.”

De hoekstenen van Cosun blijven Suiker Unie en aardappelverwerker Aviko. Smith verwacht dat Aviko dit jaar een beter resultaat laat zien dan in 2010. ”Hogere aardappelprijzen zorgen ervoor dat we op de afzetmarkt hogere prijzen kunnen bedingen. Voor Sensus en Suiker Unie verwachten we een terugkeer naar normale resultaten.”

Suiker Unie profiteert nu nog van de hoge wereldmarktprijzen voor suiker. Die is de laatste jaren zelfs hoger dan de suikerprijs in de EU. Er is krapte op de wereldmarkt. Bovendien dreigt de EU een tekort te krijgen van 250.000 tot 300.000 ton suiker aan het eind van dit seizoen als de Europese Commissie niet ingrijpt. Maar als de suikerprijs daalt, drukt dat de winstgevendheid van Suiker Unie.


Lastige bietencampagne voor Suiker Unie

Suiker Unie heeft een lastige bietencampagne achter de rug. De natte herfst bemoeilijkte de oogst. En de vroeg ingevallen winter noodzaakte Suiker Unie om een calamiteitenregeling in te voeren. Het suikergehalte is met 16,8 procent lager dan de 17,7 procent van de oogst van 2009. Maar dat was dan ook een record. De winbaarheid van oogst 2010 was lager (van 91,8 naar 91,1) en de tarra hoger (van 13 naar 15,8 procent).
Suiker Unie heeft 873.000 ton witsuiker geproduceerd uit de bieten. Dat was vorig seizoen 992.000 ton. De twee fabrieken hebben dus minder rendabel kunnen draaien dan in de campagne van 2009/2010.
Suiker Unie heeft afgelopen campagne 5.273.000 ton bieten verwerkt. Ruim 262.000 ton valt onder de calamiteitenregeling. Die gold van 4 december tot 10 januari, zodat bevroren bieten direct in de fabriek konden worden verwerkt. Ontdooide bieten zijn niet te verwerken.
De telers die bieten langer op het erf moesten houden krijgen 50 cent per ton extra. De telers die gebruik maakten van de calamiteitenregeling, worden 10 euro per ton gekort op de bietenprijs. In eerste instantie moesten ze ook de bewaarvergoeding inleveren. De ledenraad van Cosun besloot woensdag dat de telers die meedoen aan de calamiteitenregeling toch een bewaarvergoeding krijgen van 2 euro per ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.