Akkerbouw

Achtergrond

'Cichoreitelers hebben spijt van contract met Sensus'

Cichoreitelers zijn niet tevreden met de contractvoorwaarden van verwerker Sensus. Dat blijkt uit bijeenkomsten van de Telersvereniging Cichorei. In de communicatie met Sensus vangen telers naar eigen gevoel bot. ”Veel telers hebben er spijt van dat ze het contract hebben getekend.”

Een lagere prijs bij hogere kosten. Het gaat er bij cichoreitelers niet in. Zeker niet gezien de positieve prijsvorming van andere akkerbouwgewassen. En toch is het Sensus gelukt om het, een kwart kleinere, areaal vol te krijgen.

”Telers tekenen natuurlijk zelf”, geeft Hans van der Heijden, voorzitter van de Noordelijke afdeling van de telersvereniging, aan.

Volgens landelijk voorzitter Kees van Dijk hebben veel telers er spijt van dat ze het contract hebben getekend.

In de telersvergadering wordt door telers benadrukt dat ze het niet prettig vinden dat Sensus al in september contracteert. ”Op het moment dat de contracten door Sensus werden verstuurd, wisten de meeste telers nog niet dat de opbrengsten slecht zouden zijn”, weet Van Dijk. ”Er was immers nog niet geoogst.”

Een teler uit de zaal: ”Het contract wordt aangeboden op een moment waarop ik geen tijd heb om er goed over na te denken. We worden voor het blok gezet.”

René Schunselaar van Sensus maakt duidelijk dat het bedrijf aanvoergarantie wil en daarom zo vroeg mogelijk afspraken maakt met telers. Dat pakt voor het bedrijf ook niet altijd goed uit. ”In 2010 wisten we dat het areaal te groot was en dat hebben we geaccepteerd. Dat is het nadeel van vroeg contracteren.”

Een teler merkt op dat het hem van belang lijkt dat Sensus een vaste kring van producenten heeft om aanvoer van goede kwaliteit te garanderen. Schunselaar neemt het voor kennisgeving aan. ”Dit komt arrogant over”, zegt de teler.

Schunselaar geeft aan dat het prijsniveau van cichorei flink hoger is dan in de periode voor 2008. ”Sensus benadrukt daarmee ook de relatie met de teler belangrijk te vinden en niet voor de scherpste prijs zaken te willen doen. Ook met andere teeltverbeteringsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van de cichoreiteeltspecialist in 2008, laat Sensus zien samen met de telers naar hogere rendementen in de cichoreiteelt te willen komen.”

De telersvereniging adviseert en geeft voorlichting, onder meer in de vorm van saldoberekeningen. Van Dijk: ”Ik hoop dat telers hiermee een goede afweging kunnen maken en dat ze de nieuwe contracten niet tekenen als de prijs zo laag blijft.”

Volgens Van Dijk heeft Sensus het kleinere areaal met moeite volgekregen. ”Ze moesten er veel nieuwe telers voor aantrekken. Dat is nooit goed voor de consis-tentie.” Van Dijk noemt het inkoopbeleid van Sensus kortzichtig. ”Per jaar bekijken waar je je cichorei vandaan haalt. Jammer.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.