Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Prognoses graanmarkt steeds positiever

De graanprognoses worden steeds positiever naarmate dit seizoen vordert. Dat drukt de graanprijzen omlaag. Begin mei stond de tarweprijs op het hoogste niveau van dit jaar. De maisprijs bereikte begin juni de top. De prijzen werden omhoog gestuwd door het droge voorjaar. De sector ging er van uit dat de graanoogsten op het noordelijk halfrond onder het gemiddelde zouden blijven.

Vanaf begin juni werden de oogstprognoses steeds positiever door het groeizame weer op het noordelijk halfrond, met een daling van de graanprijzen als gevolg. Maar ook de onmacht van de Europese politici om de schuldencrisis te bezweren, drukte de graanprijzen. De handel vreest een economische crisis, waardoor de vraag naar graan daalt.

De International Grains Council (IGC) heeft de trend voortgezet in de laatste oogstprognose. Het samenwerkingsverband van de grootste graanexporteurs en -importeurs heeft de beschikbaarheid van graan flink verhoogd. De EU, Oekraïne en Kazachstan hebben meer tarwe geoogst dan eerder gedacht. En de maisprognose is flink verhoogd voor de EU, China, Oekraïne en Zuid-Amerika.

Toch blijft de wereldgraanproductie maar liefst 69 miljoen ton achter bij die van vorig seizoen. Dat komt overeen met een kwart van de totale Europese graanproductie. En het IGC constateert dat de wereldwijde graanproductie 9 miljoen ton tekort komt om het verbruik te dekken. De wereldgraanvoorraad krimpt dit seizoen daardoor naar 360 miljoen ton.

Maar in de vorige prognose ging het IGC nog uit van een wereldwijde graanvoorraad van 345 miljoen ton. Bovendien ziet het er naar uit dat Australië een recordhoeveelheid tarwe gaat oogsten. In Argentinië valt de oogst tegen, maar in Brazilië zijn de oogstvooruitzichten weer prima.
Wat de graanprijzen extra parten speelt is dat Rusland op 1 juli het graanverbod opschortte. Rusland overspoelt de wereldmarkt met goedkope tarwe. Het land bleek deze zomer veel grotere voorraden te hebben dan de overheid eerder dit jaar aangaf.

Oekraïne zette eind oktober de exportheffingen voor tarwe en mais op nul. Oekraïne wil de exportmarkten die het aan Rusland heeft verloren weer terugwinnen door de prijs flink te drukken.
Alle signalen wijzen dus één kant op. Er is graan genoeg dit seizoen. En dat drukt de prijzen.
Op 10 mei noteerde het productschap HPA voor voertarwe een EU-prijs (franco geleverd in Rotterdam) van 247 euro, de hoogste prijs van dit jaar tot nu toe. Vorige week bracht voertarwe franco niet meer op dan 196 euro. Mais bereikte op 7 juni de hoogste prijs van 260 euro. Dat was vorige week nog 198 euro.

Toch zijn de graanprijzen nog altijd beter dan vorig seizoen. Begin november vorig jaar noteerde het HPA voor voertarwe 201 euro per ton. De maisprijs stond toen op 212 euro.
Maar het is een schrale troost voor de telers. Tot begin juni leek het erop dat de graanprijzen richting nieuwe records gingen. Dat blijkt achteraf toch tegen te vallen.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    De akkerbouwers vinden de kop van het artikel minder leuk en ook niet op waarheid berustend. Hoezo positieve graanmarkt?

Of registreer je om te kunnen reageren.