Akkerbouw

Achtergrond

Illegaal pootgoed aanpakken

Illegaal pootgoed is een gevaar voor de ringrotvrije status van Nederland.

Wat pootgoed opmengen met consumptieaardappelen of ATR-pootgoed (zelf vermeerderd pootgoed bestemd voor consumptieaardappelen op eigen bedrijf) doorverkopen aan derden. Hoe schadelijk kan dat zijn? In 99 van de 100 gevallen levert illegaal vermeerderd pootgoed geen teeltproblemen op. Een consumptieaardappel, mits niet aangetast door te veel virus, geeft vaak even goede opbrengsten als een gecertificeerde pootaardappel. En is veel goedkoper.
Die visie getuigt natuurlijk van enorme kortzichtigheid.
Op Goeree-Overflakkee is ringrot aangetroffen. Waarschijnlijk is de besmetting opgebouwd door gebruik van illegaal, niet-gecertificeerd pootgoed, meldt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.
De keuringsinstantie NAK controleert alle pootgoed op ring- en bruinrot. Tenminste, pootgoed bestemd voor de handel. TBM- en ATR-pootgoed worden niet op bruin- en ringrot gekeurd, maar dat wordt uitgepoot op het eigen bedrijf - als het goed is. Dat mag ook niet worden verkocht aan derden. Jaarlijks controleert de NAK zo’n 24.000 pootgoedmonsters op bruin- en ringrot. Dit voorkomt dat een ringrotbesmetting zich via gecertificeerd pootgoed kan verspreiden. Natuurlijk, een ringrotbesmetting kan in de steekproef gemist worden, maar de kans daarop is klein. Bij niet-gekeurd pootgoed is de kans dat ringrot zich verspreidt vele malen groter.
Dat alle pootgoed goed gecheckt wordt, geeft de Nederlandse aardappelsector een goed imago in het buitenland. De ringrotvrije status werkt exportbevorderend voor zowel pootgoed als consumptieaardappelen. Die status op het spel zetten is dom. De verkoop en het gebruik van illegaal pootgoed mogen voor de individuele handelaar en teler financieel interessant zijn, hij benadeelt daar wel zijn bonafide collega-telers en -handelaren mee. En uiteindelijk ook zichzelf. Illegale handel in pootgoed moet daarom hard worden aangepakt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.