Akkerbouw

Achtergrond

Grotere rooier, goede keus

De aanschaf van een grote rooier met overcapaciteit zet de deur open voor groei.

De aardappelrooier is versleten. Wat te doen? Weer eenzelfde machine kopen of kiezen voor een duurder en groter exemplaar? Voor veel telers een relevante vraag. Van de aardappeltelers in het Boerderij-lezerspanel rooit zo’n 70 procent zelf zijn aardappelen, 30 procent besteedt dit werk uit aan de loonwerker. Van de groep akkerbouwers die zelf rooit, geeft 10 procent aan de rooicapaciteit te willen vergroten, of daarover na te denken.
Het artikel op pagina E2 in de Editie Akkerbouw beschrijft een casestudy. Daaruit blijkt dat investeren in meer capaciteit op de lange termijn niet altijd meer kosten met zich meebrengt. Zeker niet als ook de kosten voor het transport worden meegenomen.
Qua vaste kosten komen grote rooiers er minder gunstig vanaf. Maar dit wordt (deels) goedgemaakt door een besparing op manuren en minder kosten voor kipwagens en trekkers. De tijd die vrijkomt dankzij de hogere capaciteit kan de teler zeker in moeilijke oogstjaren veel geld opleveren. Hij heeft extra tijd om rustig naar de bewaring te kijken. Bovendien komt de inzaai van andere gewassen niet in het gedrang. Ook kan een hoge capaciteit onder goede omstandigheden deels voorkomen dat akkerbouwers tijdens de nattigheid nog veel moeten rooien.
Niet in alle jaren kan de teler deze meercapaciteit te gelde maken, want in grofweg drie van de vier jaren vormt de oogst geen probleem. De vraag is of een grote rooier de hoge vaste kosten dan ook goed kan maken. Toch zijn de jaren dat aardappelen blijven zitten vaak wel de jaren dat de aardappelen veruit het duurst zijn, dus de jaren waarin akkerbouwers financieel de grootste klappers maken.
Het is verstandig niet alleen naar de huidige situatie te kijken, maar ook alvast een blik in de toekomst te werpen. Blijft het aardappelareaal constant of wordt ingezet op schaalvergroting? Overcapaciteit nu zet de deur open naar groei.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.