Akkerbouw

Achtergrond

Uien noteren in Goes 1,5 tot 2,5 euro

De proefrooiing van uien die de leden van telersvereniging VTA hebben gedaan wijst uit dat er gemiddeld een opbrengst is van 68 ton per hectare. De vaststelling is vrij nauwkeurig, doordat de telers niet alle tegelijk een steekproef nemen, ze voerden volgens een vast protocol een proef uit, doorgaans na het klappen van de uien. Eigenlijk kijkt VTA goed naar het moment dat de telers beginnen met oogsten en inschuren. Weliswaar werkt maar een beperkt aan VTA-leden mee, de vereniging vindt dat het resultaat wel een tendens aangeeft. Het gemiddelde van 68 ton/ha komt het meest in de buurt van het resultaat uit 2008 (67 ton/ha) en ligt 13 procent boven dat van vorig seizoen.
Ook deze steekproef van de telersvereniging geeft aan wat inmiddels al veel effect heeft op de markt: overmatig aanbod van uien, ook in andere Europese regio’s en daardoor druk op de prijs. Vandaag zakte de notering van de telersbeurs Goes verder naar het niveau van € 1,50 tot € 2,50 per 100 kilo.
De uienopbrengst moge hoog zijn, over de kwaliteit valt op termijn nog het een en ander te melden, ook dat is duidelijk na de VTA-steekproef. De uien die in de afgelopen dagen met vrij warm en zonnig weer zijn geoogst zullen geen problemen opleveren. De eerder (veertien dagen geleden) gerooide gaan een veel hoger tarra opleveren doordat ze bijzondere aandacht vergen ten aanzien van drogen. De ervaring leert dat ze die vaak niet krijgen.

Prognose: prijsdruk

Of registreer je om te kunnen reageren.