Akkerbouw

Achtergrond 2 reacties

Shell investeert fors in bio-ethanol

Shell investeert fiks in de productie en vermarkting van bio-ethanol op basis van Braziliaans suikerriet maar zet tegelijk in op de tweede generatie biobrandstoffen. Die kunnen volgens Shell aan het einde van dit decennium zonder subsidie worden geproduceerd.

Shell geldt als grootste distributeur van biobrandstoffen. Het bedrijf verhandelde in 2010 hiervan 9,6 miljard liter. Sinds ongeveer dertig jaar is het olieconcern ook actief in de ontwikkeling van biobrandstoffen, waarbij de investeringen de laatste tien jaar zijn geaccelereerd. De afgelopen vijf jaar is 2,1 miljard dollar (1,5 miljard euro) gestoken in de ontwikkeling van biobrandstoffen en CO2-reductie.

In juni dit jaar zette Shell een joint venture op met de Braziliaanse ethanolproducent Cosan. Laatstgenoemde brengt 1.730 tankstations en 24 fabrieken voor de verwerking van suikerriet in. Shell bracht zelf 1,6 miljard dollar (1,1 miljard euro) aan cash in, plus activa, waaronder zo’n 2.800 tankstations. De joint venture, Raízen genaamd, vertegenwoordigt een waarde van 12 miljard dollar (8,6 miljard euro).

Volgens Arthur Reijnhart, hoofd alternatieve energie en brandstofontwikkeling bij Shell, verschaft de joint venture Shell direct de schaalgrootte die het nodig denkt te hebben om een leidende speler te worden in de markt voor biobrandstoffen. Shell is volgens Reijnhart als geen ander in staat om processen op te schalen en uit te bouwen. Dat Shell voor het eerst verticaal integreert met bio-ethanol op basis van suiker, is geen toeval. De productie en het vermarkten van bio-ethanol uit Braziliaanse rietsuiker is ook zonder de subsidiërende hand van de overheid winstgevend, aldus Reijnhart. ”Daarin is Brazilië op dit moment uniek.”

De inzet van suikerriet als grondstof in plaats van mais of tarwe heeft onmiskenbaar ook ecologische voordelen. Van een hectare suikerriet kan zevenduizend liter ethanol worden gemaakt. Granen komen daarbij niet in de buurt. De CO2-uitstoot per liter geproduceerde ethanol is tot de helft lager dan bij granen. De ethanolmarkt in Brazilië groeit, aldus Shell, met zes tot tien procent per jaar. Raízen investeert daarom in productie-uitbreiding.

Reijnhart benadrukt dat Brazilië verschilt van andere markten omdat biobrandstoffen daar al dertig jaar worden gestimuleerd door de overheid. Negentig procent van de nieuw gekochte auto’s heeft een ’flex-fuel’ motor en kunnen benzine en ethanol in iedere verhouding aan. De consument kiest aan de pomp voor de voordeligste optie. Een dergelijk beeld in het wegtransport is voor Europa minder waarschijnlijk, aldus Reijnhart, die voor de middellange termijn gelooft in een complexe energiemix van traditionele benzine en diesel, bio-ethanol , biodiesel, LNG en later waterstof en elektrisch. ”Bovendien: in Europa bestaat minder dan veertig procent van de brandstof uit benzine, dus is voor bio-ethanol maar gedeeltelijk ruimte.”

De joint venture is echter meer dan een goede zakelijke propositie, aldus Reijnhart. Het biedt Shell een platform om technologie en processen te ontwikkelen die bruikbaar zijn als de tweede generatie biobrandstoffen - niet vervaardigd uit potentiële voedingsgewassen - aan bod komen. Volgens Reijnhart hangt de marktonwikkeling voor biobrandstoffen voor een belangrijk deel af van wetgeving. In de VS zijn de Farm Lobby en de behoefte aan onafhankelijkheid in de energievoorziening belangrijke prikkels voor beleid. Aan het einde van het huidige decennium kunnen er fabrieken zijn die commercieel aantrekkelijk biobrandstof uit bijvoorbeeld cellulose halen. De tweede generatie-biobrandstoffen hebben uiteindelijk de toekomst. Dat betekent niet dat de investering in Raízen slechts relevant is voor een beperkte periode. Raízen biedt ons ook distributiekanalen.”

Van het huidige wereldwijde akkerbouwareaal (inclusief weilanden) wordt niet meer dan 1,1 procent gebruikt voor energiegewassen, aldus Reijnhart. ”Shell gelooft niet dat het veel verder dan twee of drie procent zal komen.” Wetenschappers van de Union of Concerned Scientists in de VS pleiten voor het meerekenen van indirecte verandering van landgebruik (lees: boskap ten behoeve van akkerbouw) bij de CO2-balans. Reijnhart vindt dat indirecte verandering van landgebruik relevant is, maar dat gevolgen verschrikkelijk moeilijk zijn te berekenen. De percentages plaatsen het Food versus Fuel in perspectief, aldus Reijnhart.

”Het blijft belangrijk deze complexe dynamiek nauwkeurig te bekijken, maar de wetenschappelijke consensus lijkt te zijn dat de pieken in voedselprijzen van de afgelopen jaren niet zijn veroorzaakt door biobrandstoffen. Aanpassing van het stimulerende beleid voor biobrandstoffen ook van de eerste generatie, zoals Rabobank voorstaat, kan volgens Reijnhart negatief uitpakken. ”De kosten van ontwikkeling zijn te hoog voor elke ’first-mover’ om te dragen.” Zonder stimulering worden afwachtende, kopiërende bedrijven beloond, en de innovatieve bedrijven gestraft. Innovatie is echter een noodzakelijk ingrediënt om straks aan de bijmengverplichting te voldoen, aldus Reijnhart.

‘EU doelstellingen moeilijk haalbaar’

De EU wil dat in 2020 tien procent van de energiemix duurzaam is. Reijnhart noemt de doelstelling haalbaar, mits de overheid regelgeving voor brandstofproducenten koppelt aan regels voor de automobielindustrie. De industrie loopt aan tegen wat Reijnhart een “blend wall” noemt. “Het helpt ons niet dat de eisen voor motoren alleen dwingend zijn wat betreft de reductie van uitstoot van CO2, en niet wat betreft de brandstof die de motor moet kunnen verwerken.”

De verbrandingsmotoren die nu wereldwijd worden afgezet, zijn niet geschikt voor een gehalte van meer dan tien procent bio-ethanol of zeven procent biodiesel, aldus Reijnhart, die denkt dat de percentages in 2015 of 2016 gehaald worden. “In Europa rijden 225 miljoen auto’s rond. Het is een enorme opgave, ook financieel, om aanpassingen te doen aan zoveel motoren.”

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Suikerprijs stijgt door kleinere oogsten is nu een ander onderwerp op agd 24 uur.Hoe denkt shell de produktie van ethanol uit te kunnen breiden als de boeren er niet in slagen de suikerproduktie uit te breiden ondanks de hoge suikerprijzen.Het regenwoud volledig kappen ???? De regering van brazilie heeft onlangs het percentage bijmenging ethanol met benzine vermindert omdat er te weinig suiker is.10 jaar geleden zegde men dat brazilie de wereld zou gaan overspoelen met bioethanol.In Amerika de veruit grootste maisproducent ter wereld gaat er al 40% van het maisareaal in bioethanol en10% van de soyabonen.1,1%van het wereldareaal lijkt weinig maar deze 40% van het maisareaal in amerika stuurt volledig de wereldmaisprijs momenteel.Daarmee krijgt men de VERPLIGTE bijmenging van 10%ethanol met benzine nog niet eens vol.Uitbreiding zit er niet meer in de amerikaanse maisproduktie stijgt de laatste jaren maar minimaal ondanks continuteelt g.m.o.rassen round up en meer bemesting.zie : Agricultural Marketing Resource Center - Re ... De amerikaanse regering ziet dat ook ze gaan nu de sterk vervuilende canadese oliezanden ontginnen en via een pijpleiding vervoeren van alberta ( canada ) naarde staat texas voor de raffinage !!!!!

  • no-profile-image

    De amerikaanse regering gaat nu het plaatsen van de flex pompen betalen ( nog meer staatschuld ) Vrijwillig werden deze praktisch niet geplaatst alleen bij landbouwcooperaties.Dan kan men kiezen met tanken van 15% tot 85% bioethanol met benzine.Het is nog afwachten of de consument wel vrijwillig bioethanol wil tanken 1 liter bioethanol is maar o,66 liter benzine Tot nu toe kon men alleen het verplichte mengsel 10% bioethnol en 90% benzine tanken.Het is nog af te wachten of er ooit wel bioethanol beschikbaar komt voor deze flex pompen,de verplichte 10% met benzine is nog niet vol met 40% van de Amerikaanse maisproduktie !!!!!! De mais produktie stijgt de laatste jaren bijna niet meer.Ook geven de bioethanol mannen nu zelf toe dat 1 liter bioethanol maar 0,66 liter benzine vervangt.Dus deze 10% bijmenging met bioethanol is eigenlijk maar 6,6% in benzinewaarde,het benzine verbruik is maar eenderde van het totale aardolie verbruik in amerika dus vervangt het maar een 2%van de aardolie.En dan is de energie die nodig is om bioethanol te maken nog niet eens meegetelt,bij elke ethanolfabriek ligt een dikke aardgas leiding !!!!!!! Dus die bioethanol produktie is een op ontploffen staande zeepbel.Alleen goed voor de akkerbouwers om de mais,tarwe en de soyabonen te duur te houden,en de voedselprijzen hoog te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.