Akkerbouw

Achtergrond

Projecties

Het is ook nooit goed. Komt de Rabobank met een tamelijk optimistische visie op de toekomstige landbouwprijzen, is de reactie vanuit de akkerbouw dat de bank niet te vaak met dat soort rapporten moet komen. De prijzen van aardappelen en uien zijn nu immers laag, toch?

Het één sluit het ander natuurlijk niet uit. Het Raborapport gaat over de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen op wat langere termijn. Ook bij een stijgende trend kunnen er jaren zijn met lage prijzen, zeker voor aardappelen en uien, als de productie door gunstige omstandigheden ruim uitvalt.

De boodschap van de Rabobank sluit aardig aan bij de projecties van FAO/OECD van afgelopen zomer. Daar komt onder meer uit dat de prijzen van plantaardige producten op de wereldmarkt tegen 2020 ongeveer een kwart hoger zullen zijn dan in het begin van deze eeuw, maar lager dan in de piekjaren 2007 en 2010. Voor enkele dierlijke producten zouden de prijzen wel nieuwe toppen kunnen bereiken. Voordat melkveehouders zich rijk rekenen: voor de EU wordt in 2020 een gemiddelde melkprijs voorzien van minder dan dertig cent per kilo.

De uitkomst van zulke projecties wordt sterk bepaald door de veronderstellingen. De FAO gaat uit van een productiegroei van 1,7 procent per jaar, tegen 2,6 procent in de afgelopen decennia. Als de productie sterker toeneemt, komen de prijzen lager uit. Dat geldt ook als de verspilling van voedsel drastisch wordt teruggedrongen en als de vraag achterblijft bij de verwachting doordat de economische groei tegenzit of doordat consumenten in de rijke landen tot de conclusie komen dat het gezonder is om minder vlees te eten.

De FAO verwacht dat de productie van biobrandstoffen, die sterk afhangt van overheidsmaatregelen, in een jaar of tien zal verdubbelen. Dat zou minder kunnen worden als bijvoorbeeld de bijmengplicht wordt aangepast op grond van nieuwe inzichten over de milieu- of andere effecten. Dat kan eveneens een prijsdrukkend effect hebben. Nu hoop ik maar dat ik met die laatste opmerking niet, net als de Rabobank, de toorn van de Europese biobrandstofproducenten over me afroep.

Of registreer je om te kunnen reageren.