Akkerbouw

Achtergrond

Meer functies voor akkerranden

Acht akkerbouwers verenigen zich in het Praktijknetwerk Duurzame Akkerranden om te komen tot een meer duurzame opzet voor akkerrandenbeheer met meer functies en financieringsbronnen. Een van die akkerbouwers is Leen de Geus uit Mookhoek.

Wat is het probleem rond duurzaam akkerrandenbeheer?
”Voor akkerranden ontvangen we een vergoeding. Hiervoor zijn we afhankelijk van overheden. Een kwetsbaar systeem. Boeren moeten gewoon geld verdienen met hun goede landbouwgrond. Om het beheer van akkerranden voor de lange termijn veilig te stellen, zoeken we naar andere manieren om invulling te geven aan de financiering. Daarom hebben we het praktijknetwerk opgericht.”

Hoe bent u in het akkerrandenbeheer terecht gekomen?
”Ik heb al tien jaar akkerranden. Destijds deed ik mee aan het project Natuurbreed. Daar kwamen de akkerranden uit voort. Nog steeds gaat het me om de natuurwaarde van akkerranden, maar we moeten ook slim zijn: door functies te combineren kun je duurzaam gebruik maken van de grond. Want die goede landbouwgrond moet je ook benutten. Dat is in mijn ogen duurzaam.”

Hoe bijvoorbeeld?
”Mijn bedrijf staat in de Hoeksche Waard, vlakbij Rotterdam. Ik kan me zo voorstellen dat de CO2-binding een slimme combinatie is met industrie. In de stad hebben bedrijven allerlei ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieu. Maar ik benadruk dat we ons in de oriënterende fase bevinden.
Andere denkrichtingen zijn het leveren van energie met biomassa, natuurcompensatie en het verbeteren van waterkwaliteit. DLV Plant, initiatiefnemer voor het praktijknetwerk, voert literatuurstudies uit naar verschillende ideeën. Daarna moet ook nog blijken of het iets voor mijn bedrijf is. Het netwerk geeft namelijk geen kant-en-klare oplossingen Je moet iets doen dat bij jou en je bedrijf past, anders werkt het niet. De onderlinge verschillen zijn tegelijkertijd de kracht van het netwerk. We kunnen veel van elkaar leren. Kennis genereren door kennis te delen.”

Wat is de volgende stap?
”In november hebben we de tweede bijeenkomst na de startbijeenkomst in mei. Dan komt er bijvoorbeeld ook iemand die meer weet over CO2-opslag en -rechten. Zo zoeken we verder. De looptijd van het project is drie jaar. Ik schat nu in dat er twee of drie goede ideeën uitrollen die een aantal deelnemers oppakt.”
www.duurzameakkerranden.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.