Akkerbouw

Achtergrond

Aanvoer aardappelen af land groot

Met het vorderen van de rooiperiode worden de contouren van de uiteindelijke oogst duidelijker. Het Duitse bureau AMI heeft voor het volume van de totale oogst in de EU-27 een prognose afgegeven van 61,1 miljoen ton, inclusief de aardappelen voor de zetmeelproductie. Dat is een weliswaar flinke oogst, maar in tonnen gerekend niet buitensporig in vergelijking met de voorgaande jaren.
De kwaliteit is als gevolg van de weersomstandigheden enige tijd voor en ook tijdens de rooiperiode niet helemaal ideaal. Aardappelen in de categorie kleiner dan 50 mm zijn schaars, zeker bij de industrierassen. Dit zal op termijn het niveau van de tafelaardappelprijs stimuleren. Voor de fritesindustrie is het formaat van de knollen uitermate gunstig, maar er komt vrij veel groen voor, doordat vanwege regen knollen bloot kwamen te liggen. Voor telers vervelender is het gegeven dat er bewaarproblemen (rot) optreden met te vroeg en relatief te warm ingeschuurde partijen. Daardoor wordt het toch al flinke aanbod af land nog aangevuld met aardappelen uit tijdelijke opslag en met bewaarproblemen, meldt PCA over de situatie in België. In Duitsland geeft groothandel Weuthen te kennen dat dit al heeft geleid tot ruimingen van tafelaardappelen en pootgoed en voor fritesaardappelen eveneens voor extra aanbod. De omstandigheid dat dit seizoen erg veel leveranties vroegtijdig zijn vastgelegd per contract, ook voor industriële verwerking tot vlokken en dergelijke, maakt de vrije aardappel momenteel nauwelijks verkoopbaar.

Prognose; prijsdruk

Of registreer je om te kunnen reageren.