Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Rabobank voorspelt wereldwijde slag om de akkers

De Rabobank is optimistisch over de prijsontwikkeling dit jaar van akkerbouwgewassen. Vooral de prijzen voor mais, sojabonen en koffie gaan omhoog, verwacht de onderzoeksafdeling Agri Commodity Markets Research.

De prijzen van suiker, katoen en cacao staan in 2011 wat onder druk, maar deze prijzen hadden recordhoogtes bereikt in de laatste maanden van 2010. Wereldwijd ontstaat een slag om de akkers als boeren beslissen of ze hun bouwplannen invullen met katoen, suikerriet, mais, sojabonen, koolzaad of tarwe. Allemaal gewassen die vorig jaar veel geld hebben opgebracht.

De analisten van de Rabobank noemen een aantal redenen waarom de prijzen van gewassen stijgen. De voorraden krimpen dit seizoen als gevolg van een stijgend verbruik en achterblijvende producties, stellen de analisten. “De verhouding tussen voorraad en verbruik is bij veel agrarische grondstoffen lager dan in 2007/2008, behalve bij tarwe.”

Bovendien blijven opkomende markten veel grondstoffen vragen, zoals China, India, Rusland en Brazilië. “In deze landen groeit de economie snel. Bovendien verandert het consumptiepatroon, waardoor de vraag naar agrarische grondstoffen blijft groeien. Vooral China heeft een grote invloed op de wereldmarkt. Het land importeert veel sojabonen, suiker, katoen en mais.”

De analisten van de Rabobank constateren dat overheidsbeleid een sterk effect heeft op de prijzen. “Zoals we hebben gezien in 2007/2008 zijn overheden gevoelig voor duur voedsel. Het gevaar van tekorten heeft regeringen in 2010 er toe gebracht in te grijpen op de graanmarkt. Het invoeren van exportverboden in landen rond de Zwarte Zee heeft de tarweprijzen omhoog gejaagd.”

Bij suiker gebeurde het omgekeerde, constateert de bank in het rapport. “Toen de EU in november aankondigde een vergroting van het exportquotum voor suiker te overwegen, daalde de suikerprijs sterk in een paar dagen.”

De Rabo-analisten denken dat de prijzen voor energie dit jaar stijgen. “Dat heeft een verhogende invloed op de prijzen voor suiker en mais, de belangrijkste grondstoffen voor de productie van bioethanol.”

Toch zit een herhaling van seizoen 2007/2008 er niet in, toen sprake was van paniek op de graanmarkten. In dat seizoen werd de wereld voor het eerst in tientallen jaren geconfronteerd met een tekort aan graan. “De maisprijs ligt nog altijd 27 procent onder het recordniveau van 2008”, constateert de bank. “Bovendien is er nu sprake van economische instabiliteit. En de energieprijzen liggen een stuk lager dan in 2007/2008.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Als de gedachte van de bankanalisten klopt, zal het probleem >water tekort< zich zeer snel aandienen. Een groot deel van de hier genoemde gewassen zijn al jaar en dag de oorzaak van water verkwisting en verzilting. Dat zal echt niet veranderen als we deze teelten weer nieuw leven in blazen. Ik zie dan ook eerder een slag om >water< dan een slag om >akkers<. Er liggen in Oost Europa en achter de Oeral nog miljoenen hektares akkerland verlaten en verwilderd, die met een goede ploeg beurt en het wel bekende alles dodende herbicide weer bruikbaar zijn. Het manco is >water< en infrastructuur om de producten te transporteren naar havens.

Of registreer je om te kunnen reageren.