Akkerbouw

Achtergrond

Groeiend suikerbietenareaal lijkt verwerker Suiker Unie terecht

Het gaat erg goed met de Nederlandse suikersector. De opbrengsten per hectare stijgen en ondanks de extremen in het groeiseizoen is dit jaar de op één na hoogste opbrengst gerealiseerd. Gert Sikken, agrarisch directeur bij verwerker Suiker Unie, vindt het terecht dat het areaal groeit.

Gezien de suikermarkt lijkt het Sikken terecht dat het suikerbietenareaal in omvang toeneemt. Afgaande op de zaadbestellingen groeit het oppervlak met 2 procent. Suiker Unie heeft al bekend gemaakt dat 7 procent boven het quotum gegarandeerd wordt uitbetaald. ”Het ziet ernaar uit dat dat realistisch is. We gaan zoveel mogelijk suiker proberen te verkopen. 

Over de campagne 2010-2011 heeft de bietenverwerker alle surplusbieten afgerekend. Het nieuwe seizoen begint dus met een schone lei. ”De areaalgroei hangt af van toekomstige afzetmogelijkheden van surplussuiker. Landbouwkundig gezien kan het Nederlandse areaal verder stijgen, maar je moet iets produceren waar een markt voor is. De lopende discussie over marktordening is hierbij doorslaggevend. Ik verwacht dat de export van surplussuiker kan toenemen.” De uitgangspositie is goed. ”Onze suiker is van mooie kwaliteit, daar zijn klanten voor. ”
Steeds hogere hectare-opbrengsten kunnen het areaal echter ook doen dalen. ”In de afgelopen jaren is trendmatig een stijgende lijn vertoond in de gemiddelde opbrengsten. Wij zoeken verkoopmogelijkheden waardoor het areaal gehandhaafd blijft.” 

Sikken kijkt wederom terug op een heel goed productiejaar. Moeder Natuur liet zich van de grillige kant zien. Desondanks is gemiddeld genomen heel goed gepresteerd. Flink boven het meerjarig gemiddelde. Daarover zijn we helemaal tevreden. Vorst en nattigheid zorgden voor een smet, vooral in het Zuidwesten van Nederland. Onder de calamiteitenregeling hebben we toch nog een flinke hoeveelheid bieten kunnen ontvangen.”

Uiteindelijk is nog geen 50 hectare niet geoogst. Het resultaat van de campagne is gemiddeld 75 ton wortelopbrengst en 12,6 ton suiker per hectare. Het vijfjarig gemiddelde is 70 ton wortelopbrengst en 12 ton suiker. Het suikergehalte van 16,8 procent ligt 3 procent onder het langjarige gemiddelde. Het tarragehalte is iets hoger dan de afgelopen jaren.

Het hoogste suikergehalte is gemeten in bieten uit de regio Texel (17,3 procent), gevolgd door Groningen Veen en Zand met beide 17,2 procent suiker. In Flevoland is de meeste suiker van een hectare gehaald; Zuidelijk Flevoland 15 ton, Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder 14,2 ton. In wortelopbrengst blinkt Zuidelijk Flevoland uit met 90 ton per hectare. De fabrieken draaiden goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.