Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Graanprijzen in de lift

Graan wordt duurder. De exportvolumes van de EU zijn gegroeid, voor maïs en vooral tarwe. Dat is meer dan verwacht. De uitvoer is weliswaar lager dan vorig seizoen maar aanzienlijk hoger dan het 5 jaarlijkse gemiddelde, meldt het Productschap Akkerbouw. De eindvoorraden lopen terug. Deze trend van prijsstijging wordt nog versterkt door de gaandeweg ten opzichte van de dollar steeds zwakkere euro.

Een voor tarwe belangrijk gegeven is dat de wintertarwe in Oekraïne behoorlijk schade heeft opgelopen. De graanoogst in Oekraïne wordt voor het seizoen 2010/2011 geraamd op 43 miljoen ton wat 3,8 miljoen ton minder is dan het vorig seizoen. Ongeveer 7% van het wintergraanareaal moet opnieuw ingezaaid worden terwijl ruim 10% van het winterareaal relatief slecht is. Het inzaaien van het voorjaarsgraan verloopt, door de weersomstandigheden, moeizaam met slechts 56% ingezaaid areaal eind april.

In het segment zaden geldt vooral voor koolzaad een goed perspectief. Dat komt door de berichten momenteel dat in Oost-Europa veel van de arealen is uitgewinterd. De voorraden van alle graan nemen af en de opbrengsten dreigen te gaan tegenvallen. De stemming is momenteel goed vast.

Prognose: prijzen stijgen

Eén reactie

  • no-profile-image

    patrick

    Het onstabile weer in Hongarije dat nog steeds aanhoud heeft naslag op mais en tarwe Voor tarwe worden verre van toppers verwacht en de natte drasige gronden op meerder plaatsen overstroomd door aanhoudende regen (net in die grote mais gebieden) zouden het te oogsten areaal wel eens bedenkelijk kunen omlaaghalen .

Of registreer je om te kunnen reageren.