Akkerbouw

Achtergrond

Prognose Copa Cogeca: geen grote verschuivingen

De Europese boerenorganisatie Copa Cogeca heeft het aangedurfd al een prognose te maken hoe de akkerbouwers in de EU volgend jaar hun bouwplannen invullen. De koepel van nationale landbouworganisatie verwacht geen grote verschuivingen.

door jan engwerda

De prognose van Copa Cogeca van het areaal in seizoen 2011/2012 komt op een vroeg tijdstip. Nog lang niet alle wintergewassen zijn gezaaid door de vele regen die in Europa is gevallen. Nu verhindert strenge vorst in delen van Europa een verdere inzaai van wintergewassen.
Wat de Europese akkerbouwers dit voorjaar inzaaien is moeilijk in te schatten. Niet alleen graan en koolzaad zijn aantrekkelijk geprijsd. Ook aardappelen, uien en peen zijn mooi aan de prijs. De verwachting is dat het dure graan ook de prijzen van voorjaarsgewassen als vlas en industriegroenten omhoog zal duwen.

Wat ook mee speelt is dat er nog veel grond ongebruikt ligt in de EU. Copa Cogeca schat dat areaal op 1 miljoen hectare. Het zijn marginale gronden die geen hoge hectareopbrengsten geven. Het is de vraag in hoeverre akkerbouwers verwachten hier een rendabele teelt te kunnen realiseren.
Toch maakt Copa Cogeca een inschatting van het areaal graan, koolzaad en eiwitgewassen. De akkerbouwers in de EU telen volgend seizoen 2011/2012 iets meer tarwe en minder gerst. Het totale graanareaal groeit met 0,4 procent naar 56,6 miljoen hectare. Dat is niet verwonderlijk. De graanprijzen hebben het hoogste niveau bereikt sinds april 2008. En de verwachting is dat graan deze winter nog duurder wordt vanwege de grote vraag van de wereldmarkt.

Bij koolzaad voorziet Copa Cogeca een areaal in de EU van 4,1 miljoen hectare. Dat is een groei van 1 procent. Koolzaad is al duur vanaf de zomer, nadat duidelijk werd dat Oekraine veel minder ging oogsten vanwege de droogte. Oekraine is de belangrijkste exporteur naar de EU van koolzaad. Op de termijnmarkt in Parijs noteert koolzaad al geruime tijd boven de 400 euro per ton. Dat is een aantrekkelijke prijs voor de Europese akkerbouwers, die daar dan ook extra ruimte voor hebben gereserveerd in hun bouwplan.

Het areaal eiwithoudende gewassen daalt flink met bijna 4 procent. Copa Cogeca schrijft dat helemaal toe aan een daling van het areaal in het Verenigd Koninkrijk.
Het Franse areaal eiwithoudende gewassen houdt Copa Cogeca op peil. Het is echter waarschijnlijker dat het Franse areaal gaat dalen. De Franse steun voor eiwithoudende gewassen komt dit jaar op 100 euro per hectare, terwijl telers eerder uitgingen van 150 euro per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.