Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Klimaatverandering speelt rol bij toename suiker in bieten

Parijs – De klimaatverandering lijkt een rol te spelen bij de sterke toename van het rendement van suikerbieten in de laatste twintig jaar. Dat schijnt dan met name het geval te zijn gedurende de eerste fase van de gewasontwikkeling tot aan eind juli.

Dat stelt het Franse technische instituut voor de suikerbietenteelt ITB. Onderzoek met klimaatmodellen toont aan dat zeker de helft van de vooruitgang te danken is aan de hogere temperaturen waardoor het blad zich sneller kan ontwikkelen. De rest van de rendementsverhoging is te danken aan genetische verbeteringen en betere technieken bij het verbouwen van de bieten.

Het rendement van de bieten neemt al sinds de jaren vijftig gestaag toe. Sinds begin jaren negentig gaat de lijn echter veel sterker omhoog, constateert het ITB. Rond 1990 lag de opbrengst in Frankrijk op gemiddeld 10,5 ton per hectare terwijl vorig jaar een record van 14,5 ton per hectare werd gehaald. Weliswaar hebben zich in de tussenliggende periode ook dalen voorgedaan, met name in 2002, maar de lijn gaat wel steeds omhoog.

Het instituut heeft daarbij gekeken naar de resultaten van de jaarlijkse steekproeven die de suikerfabrieken nemen op of rond de 1e augustus om de opbrengsten te voorspellen. ‘’Daaruit komt een opmerkelijk resultaat naar voren. Het grootste deel van de verbetering vindt voor die tijd plaats, een veel kleiner deel doet zich voor tussen begin augustus en de oogst.’’ In cijfers: in de afgelopen twintig jaar is het suikergehalte in de eerste maanden van de groei toegenomen met 164 kilo per hectare terwijl de tweede periode goed is voor 36 kilo per hectare.

Het ITB heeft deze resultaten vergeleken met twee klimaatmodellen, Sucros van de Universiteit van Wageningen en Previbet dat door het Franse instituut zelf is ontwikkeld. Uit beide modellen valt af te lezen dat een groot deel van de rendementsverbetering parallel loopt met de verhoging van de gemiddelde temperatuur, concludeert het ITB.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Is het misschien een voorbarige conclussie? De temperatuurstijging is niet noemenswaardig en waar is gemeten. Het klimaat heeft altijd schommelingen gehad en zal blijven veranderen.Men stelt dat men veel bomen moet planten voor de koeling. Beter dan al de hoge stenen en glazen gebouwen die men over op de wereld gebouwt heeft. Maar ik reed men mijn auto over een weg tussen de bossen. Ik schrok dat er nog honderden bomen om lagen na de storm van bijna twee jaar geleden. Ik reed ovwer een andere weg terug, daar stonden de eikenbomen hooguit 40 cm van het wegdek. Levensgevaarlijk!!

    Waarom langs een drukke weg bomen laten staan en in de bossen laten liggen? Wat voor soort mensen leven er in 2010?
    Hopen dat ze verstand gebruiken en verantwoordelijk nemen in 2011. De beste wensen en voorzichtig op de weg, er kunnen dikke bomen langs staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.