Akkerbouw

Achtergrond 1 reactie

Bijwerkingen van transgene teelt niet voorzien

Grootschalige teelt van transgene gewassen heeft geen grote onverwachte milieu-effecten gehad. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog onvoorziene gevolgen komen op de langere termijn.

In de Verenigde Staten is inmiddels zo’n vijftien jaar ervaring met de teelt van transgene gewassen. Langzamerhand moeten de effecten daarvan duidelijk worden. Wageningse onderzoekers hebben in opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (Cogem) gekeken naar de milieueffecten van de grootschalige teelt.

Bij de transgene teelten zijn twee hoofdlijnen: gewassen die een ingebouwde insectenresistentie hebben en gewassen die bestand zijn tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen.
De laatste herbicidetolerante gewassen hebben er toe geleid dat in een groter landbouwareel minder grondbewerking wordt toegepast. Dat is op zich beter voor het milieu: er is minder erosie en bovendien is er sprake van energiebesparing.

Nadelig bij-effect van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is dat meer onkruiden resistentie hebben opgebouwd. Bovendien is er opslag van de resistente gewassen in volgteelten.
De teelt van insectenresistente gewassen (bt-gewassen) helpt wel tegen de maiswortelkever, maar andere insecten zijn er ongevoelig voor, waardoor die meer schade kunnen aanrichten.
Gunstig bijeffect van bt-teelten is dat naburige conventionele teelten te maken krijgen met minder insectendruk. Ook de schimmeldruk neemt af.

De Wageningse onderzoekers concluderen dat er in het algemeen geen grote onverwachte milieu-effecten van transgene teelten zijn. Er zijn geen onverwachte effecten geconstateerd, die een direct gevolg zijn van de genetische modificatie. Het idee dat het onderzoek zou kunnen helpen bij het opstellen van protocollen voor het volgen van transgene teelten, is niet uitgekomen. Volgens de onderzoekers zijn er geen conclusies te trekken, die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van zogenoemde monitoringsprotocollen.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het feit dat de Bt-gewassen hun hele groeizame periode insecticide produceren en er dus geen veiligheids termijn in acht kan worden genomen, word teven het feit dat Bt-insecticide in alle delen van de plant zit, dus ook in het stuifmeel en de nectar vergeten als bedreiging voor de bijen. De bijen stand neemt steeds verder af en zal dan ook vroeg of laat de productie van fruit, koolzaad etc. negatief beinvloeden. Geen reden om protocollen te schrijven, Ik krijg toch het gevoel dat hier voor het onderzoek begon reeds een conclusioe getrokken was door de opdrachtgever / betaler.

Of registreer je om te kunnen reageren.