Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouw telt minder bedrijven en areaal

Het akkerbouwareaal is, na een stijging vorig jaar, in 2010 weer gedaald.

Ook het aantal bedrijven in de sector nam af. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het areaal akkerbouwgrond komt in 2010 op 541.988 hectare. Vorig jaar was dat nog 555.631 hectare. Terwijl het aardappelareaal steeg van 155.248 naar 158.213 hectare, daalde het graanareaal van 229.129 naar 218.712 hectare en het graszaadareaal zelfs van 17.731 naar 12.682 hectare. Het peulvruchtenareaal groeide van 3.236 naar 3.569. Van suikerbieten werd minder gezaaid; in 2009 nog 72.714 hectare, dit jaar 70.560 hectare. Het oppervlak overige akkerbouwgewassen, waar onder meer miscanthus en graszoden onder vallen, nam toe van 5.797 naar 7.447 hectare.

Het areaal akkerbouwgroente, hierbij horen ook uien en peen, bleef nagenoeg gelijk op 51.657 hectare. In de zomer werd al duidelijk dat het areaal uien in 2010 was toegenomen naar een record van 21.600 hectare. Ook het aantal bedrijven in de akkerbouwsector is opnieuw minder geworden. Het CBS telt er nog 20.971. Vorig jaar waren dat er nog 21.731. In de granen zijn bijna duizend bedrijven afgevallen, waardoor nog 14.984 bedrijven graan zaaien.

Het aantal bedrijven dat graszaden teelt is met bijna een kwart verminderd. Er zijn nog 1.516 bedrijven over met graszaad in het bouwplan. In het segment overige gewassen, waar het areaal ook al groeide, is een toename zichtbaar van 875 naar 1.101 bedrijven.
In de provincie Zeeland liggen de meeste akkerbouwhectares; met 86.827 hectare minder dan vorig jaar (89.679 hectare). Groningen is een goede tweede met 85.226 hectare (was vorig jaar 86.042 hectare). Noord-Brabant volgt met 69.947 hectare, waar vorig jaar nog 71.551 hectare voor akkerbouw was bestemd. Met 64.858 hectare neemt Flevoland de vierde plek in. Vorig jaar telde deze provincie 65.909 akkerbouwhectares. In Drenthe wordt 60.120 hectare akkerbouwgewassen geteeld (2009: 61.546 hectare).

Of registreer je om te kunnen reageren.