Akkerbouw

Achtergrond

Voorjaarsdilemma

Wel of niet het land op? Wacht bij twijfel tot de bodem echt goed droog is.

Na een lange, donkere winter brak afgelopen week eindelijk de zon door. Enkele akkerbouwers rukten meteen uit met trekkers voorzien van ploegen en zaaimachines. Vooral degenen die met zaaimachines aan de slag gingen, constateerden vaak achteraf dat de grond eigenlijk nog aan de natte kant was.

Na een lange winterperiode valt het als akkerbouwer ook niet mee om je geduld te bewaren. Enerzijds stapelt het werk zich op, anderzijds groeit de angst voor het verlies aan groeidagen bij een verlate zaai- of pootdatum.

Hoe dan ook, een topopbrengst is per definitie alleen mogelijk met een ideale bodemstructuur. Zo keldert bij ernstige structuurschade de bietenopbrengst met meer dan 30 procent. Dit geldt niet alleen voor kleibodems. Integendeel, juist de zandgronden zijn gevoelig voor structuurschade in het voorjaar, omdat deze gronden snel verslempen waardoor alle lucht uit de bodem is.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat akkerbouwers die constant hoge opbrengsten behalen, er op de een of andere manier in slagen om in het voorjaar altijd op het juiste moment hun akkers te bewerken. Hoe zij dat precies doen, blijkt lastig te vangen in concrete adviezen.

Er zijn wel algemene vuistregels die akkerbouwers kunnen helpen om een goede start te maken:
 Controleer eerst de grond of deze goed te bewerken en te berijden is. Vaak is het bovenste laagje net bewerkbaar, maar de laag eronder nog te nat. Gebruik een spade om de laag 0–20 centimeter te inspecteren.
 Berijd en bewerk de grond niet meer dan strikt nodig. Combineer werkzaamheden tot één werkgang. Als twee keer bewerken nodig is, rijd dan de tweede keer in dezelfde richting op een halve spoorbreedte versprongen.
 Let op bandspanning in het vroege voorjaar: 0,4 bar.

Het beste advies luidt echter: werk onder gunstige, droge omstandigheden. Dus bij twijfel: wachten!

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.