Akkerbouw

Achtergrond

Tips voor meer knollen aan Agria

Agria is een ras dat bekend staat om zijn wat lage knolaantal. Met een paar eenvoudige tips kunnen telers het knolaantal verhogen.

Uit proeven blijkt dat Talent het knolgetal bij Agria’s het best stimuleert. Maar met de Talent-behandeling moeten telers al in december starten. Daarvoor is het nu te laat. Echter, met deze tips van Henk van der Woude en Adrie Omtzigt, teeltadviseurs bij Agrico, krijg je ook meer knollen.

Bewaartemperatuur pootgoed

Bewaar Agria-pootgoed nooit onder de 6 graden. Agria is een ras met van nature een goede kiemrust. Bij een hogere bewaartemperatuur kan de aardappel sneller van start gaan t.o.v. een zeer koude knol die in de grond gaat. Mede omdat zo meer ogen opengaan, resulteert dit uiteindelijk in een hoger knolaantal.

Poten

Poot niet te vroeg. Later in het voorjaar is de bodemtemperatuur hoger. De aardappelen zullen sneller aan de gang gaan. Ook dit resulteert weer in meer knollen. Niet gek trouwens, Agria-pootgoed moet immers niet te koud bewaard worden dus ook niet in koude grond worden gepoot. Een goede bodemstructuur stimuleert eveneens de knolzetting. De structuur lijkt dit seizoen goed door de vorst.

Snijden

Snijd grof pootgoed (50 mm opwaarts) dwars doormidden. Door het snijden gaan meer ogen van de oorspronkelijke knol open. Combineer het snijden met een nauwere pootafstand. Hierdoor ligt het knolaantal hoger en zijn de knollen beter verdeeld over de rug. Natuurlijk zijn aan het snijden kosten verbonden, maar uiteindelijk zijn de pootgoedkosten per ontstane knol lager dan wanneer fijner pootgoed zou zijn gebruikt, aldus Van der Woude. Gezond pootgoed kan zonder problemen gesneden worden. Zorg wel voor een goede wondheling.

Rhizoctonia

Bestrijd rhizoctonia. Als deze ziekte in een koud en nat voorjaar al vroeg in het seizoen optreedt, kan de groei van het gewas verstoord worden. Dit resulteert in een onregelmatige stand en een gemiddeld lager knolaantal. Bij het poten volstaat bijvoorbeeld een behandeling met bijvoorbeeld Moncereen.

Grondsoort

Kies altijd voor een ras dat goed op de grondsoort past. Agria komt het best tot zijn recht op lichte tot middelmatige klei. Zwaardere grond geeft van nature iets minder tal en het oogstrisico bij de late Agria is groter.

Overigens is een hoog knoltal niet altijd het best. Het gaat erom bij de fritesteelt zo veel mogelijk knollen optimaal te laten ontwikkelen met een goede kwaliteit. Zo is het netto-uitbetaalgewicht zo hoog mogelijk. Een te hoog knollental kan resulteren in een fijnere sortering, maar genereert in potentie een hogere opbrengst.

Foto

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.