Akkerbouw

Achtergrond

Zaai uien pas half maart

Boerderij vroeg Gerard Buizer, accountmanager bij de Groot en Slot, naar zijn visie over het vroeg zaaien van uien. Zijn antwoord is duidelijk. Zaaien voor maart is bijna nooit interessant.

Gerard Buizer is duidelijk. “Ik ben geen voorstander van vroeg uien zaaien in februari.” De teeltrisico’s zijn volgens hem dan vele malen groter. De kans op tweewassigheid is bij vroeg zaaien groter. Daarnaast geeft verslemping vaak problemen. Zwakke plantjes kunnen nauwelijks door de korst komen en sterven vaak af. Bij een heterogene opkomst zijn de planten gevoeliger voor diknekken en de onkruidbestrijding geeft problemen. Volgens Buizer zijn de uien vorig jaar op 50 procent van de vroeg gezaaide percelen mislukt. “Om vroeg met uien op de markt te komen hoeven ze niet voor half maart de grond in. Zaaien onder onbekwame omstandigheden heeft een negatieve invloed op de opbrengst en kwaliteit.”

Lees de tien gouden tips van Gerard Buizer voor een succesvolle teelt.

Half maart is vroeg genoeg

“Voor een vroege uienoogst hoeven uien niet voor half maart de grond in. Alleen als alles goed gaat, zullen de uien eerder oogstrijp zijn. Maar vaak krijgen vroege percelen met een heterogene opkomst een extra terugslag door korstvorming en herbicidebestrijding. Maar als alle omstandigheden goed zijn, wil ik telers er niet van weerhouden de gok te nemen.”

Zaai pas als de ondergrond goed is

“Heel belangrijk voor een goed perceel is dat de teler pas zaait als de ondergrond draagkrachtig is. Na de vorst van deze winter valt de grond mooi fijn. De bovenlaag zal al snel grijs kleuren. Maar laat u daardoor niet misleiden. De ondergrond is dan vaak nog veel te nat. Neem dus een schop mee naar het perceel om te kijken of de grond voldoende droog is. De grond mag niet meer kleven. Anders kun je beter wachten met zaaien.”

Gebruik niet te veel kunstmest in februari

“Strooi niet te veel kunstmest in februari op percelen met vroege uien. Geef slechts de helft van de kali in februari om zoutschade te voorkomen. Strooi de andere helft eind mei. Strooi stikstof helemaal niet in februari. De kans op uitspoeling is dan groot en de uien hebben op dat moment nog geen behoefte. Geef overigens wel fosfaat. Fosfaat is niet beweeglijk en moet ingewerkt worden om bij de wortelzone van de ui terecht te komen.”

Bewerk de grond niet te fijn

“Zorg dat het zaaibed na één werkgang klaarligt. Een extra werkgang geeft alleen maar extra bodemverdichting. Zorg daarbij ook voor een lage bandenspanning.”

Zaai kort na de grondbewerking

“In het algemeen is het beter de uien kort na de grondbewerking te zaaien. De grond is dan nog mooi vochtig en kneedbaar om het zaad in de grond vast te drukken.”

Gebruik lange zaaikoutervleugels

“Zorg ervoor dat de vleugels van het zaaikouter lang genoeg zijn tot aan het aandrukwiel, zodat geen losse, droge kluitjes in de geul vallen voordat het zaadje is aangedrukt. Het zaadje blijft anders ‘los’ liggen.”

Bewerk dieper bij ongelijk land

“Bij ongelijk land kunnen telers de grond beter wat dieper bewerken. Zo worden de droge koppen beter gemixt met de vochtige grond. Het zaad ligt dan minder snel droog en kan makkelijker in de vochtige grond worden vastgedrukt.”

Zaai niet te diep

“Zaai vroege uien minder diep, op maximaal 2 centimeter. Dit versnelt de kieming. Standaard is 2 tot 3 centimeter. Hoe dieper je zaait, hoe kouder de grond. Zaai de uien overigens ook niet te ondiep. De kans op droogligging of onderdroging is dan eerder aanwezig. Ook is de kans op meer zoutschade na een herbicidebespuiting bij ondiep zaaien groter door een hogere EC-waarde. Dit kan plantverlies geven.”

Druk zaad goed aan

“Verhoog de druk op het aandrukwieltje achter het zaaikouter, afhankelijk van de grondsoort tot 4 kilo. Hoe zwaarder de grond, hoe hoger de druk mag zijn. Dit geeft meer garantie dat het zaad goed in de vochtige grond wordt gedrukt en ook bij blijvende droogte kan kiemen.”

Hoger plantaantal per m2

“Voor een vroeg uiengewas zijn meer planten per vierkante meter nodig. 80 planten per m2 is normaal, maar voor een vroeg ras en vroege aflandlevering is 100 planten per m2 beter. Bij een hogere plantdichtheid zullen de uien eerder gaan strijken en dus beter afrijpen, met als neveneffect dunnere nekken. Dit geeft bovendien extra tijdwinst, omdat de droogtijd van de uien na de oogst enkele dagen korter is. Zaai voor 100 planten per vierkante meter 4,2 tot 4,5 eenheden per hectare. De kiemkracht van uienzaad ligt wel altijd boven de 90 procent, maar er gaan tijdens de teelt altijd nog veel plantjes verloren.”

Foto

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.