Akkerbouw

Achtergrond 15 reacties

Gesjoemel met meststoffen

Ik heb mijn lesje geleerd. Ik doe geen zaken meer met bedrijven die op beurzen pronken met Mercedessen en Jaguars en waar wulpse dames na de beurs in haute couture komen opdraven.

We hebben een steengoede samenwerking met de agroafdeling van de Hongaarse firma Kite. Die is tot stand gekomen door contacten van onze gezamenlijke Nederlandse zakenpartner, pootgoedveredelaar Stet (www.stet.nl). Maar die samenwerking weerhoudt ons er toch niet van om even bij andere producenten de prijzen op te vragen. Het Hongaarse Genezis kon ons tegen een scherpere prijs de NPK 15-15-15 leveren, en ook een andere partij...

Mercedessen, Jaguars en wulpse dames

In het verleden stonden we met onze machinehandel op beurzen wel eens naast de Hongaarse meststoffenfabriek Fertillia. Dat was aanleiding om ook daar prijs op te vragen. In het verleden leek het buurschap met deze exposant op sommige momenten sterk op het buren zijn met een of ander casino in Nice, Monaco of Knokke-Zoute. Bij dit familiebedrijf is de familie ook echt aanwezig op de expo. Hij demonstreerde op momenten (meestal als de meeste bezoekers weg zijn) een echt flamboyante, uitbundige levensstijl. Mercedessen, Jaguars en dames getooid in haute couture kwamen de stand voorgereden, alsof het niet op kon. Een ware show werd daarmee opgevoerd, zowel in taalgebruik als levensstijl.

Supergoedkope superfosfaat

Ik vroeg dus deze levensgenieters naar de prijs voor de superfosfaat die nodig was voor de aardappelen. Dit resulteerde uiteindelijk in een prijs die 72 euro per ton lager was dan bij de concurentie. Een bestelling volgde, met contante betaling. Uiteindelijk is deze superfosfaat eind mei in een gift van 200 kilo per hectare verstrekt, net voor het sluiten van de rijen.

Superfosfaatkorrels smelten niet: gesjoemel!

Met een regenval van meer dan 100 millimeter in juni 2009 zou deze superfosfaat volledig gesmolten moeten zijn. Vreemd genoeg was eind augustus nog 90 procent in korrelvorm aanwezig. Sterker nog: half september rooiden we een kopakker en de mestoffen lagen weer achter de rooier! Nu ben ik niet iemand die onmiddellijk gaat reclameren als er iets misloopt, maar wat had dit te betekenen? Ik heb de plaatselijke vertegenwoordiger er toen bij gehaald. Ook die keek er van op.
Na overvloedige staalnames is mij duidelijk geworden dat de Hongaarse wetgeving rondom meststoffen fikse mazen kent. De meststoffabrieken kunnen er stevig door sjoemelen. Een eventuele schadevergoeding is gelimiteerd tot de waarde van de meststoffen. Je kunt de gemiste opbrengst doordat deze meststoffen niet werkten, op je buik schrijven.

Juridisch sta je als teler zwak

Ik heb eens ferm mijn mening gegeven aan de eigenaar van de onderneming, maar juridisch sta je wel erg zwak. Je zou mogelijk iets bereiken door van iedere mestoffenlevering een staal te laten meeleveren, geplombeerd door de leverancier en door tevens op het afleveradres een staal te laten verzegelen door de plaatselijke, juridisch erkende landbouwattaché. Maar waar houdt dit op?

Lessen geleerd

Twee dingen weet ik nu wel. Ten eerste ben ik er nu achter waar die casinostijl van de familie van betaald wordt. Ten tweede: als je snel rijk wil zijn in Hongarije, dan moet je niet beginnen met varkens, koeien of akkerbouw, maar met een meststoffenfabriek...
Als iemand tips heeft waarom meststoffen na meer dan 200 millimeter regen nog niet gesmolten zijn, dan hoor ik die graag. Ik vermoed in ieder geval dat ik een soort gemalen krijt heb ontvangen in plaats van superfosfaat.

Foto: Patrick Feliers

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Patrick ik weet niet wat je ontvangen hebt, maar het lijkt er op dat je ruwe fosfaat of een ander gemalen gesteente hebt ontvangen. In het meest gunstige geval Gekorreld slakkenmeel lost ook moeilijk op. Zeker geen Superfosfaat die oplosbaar is in water.

 • no-profile-image

  Patrick

  Ja Han,

  Het zou wel eens ruwe fosfaat kunnen zijn.
  Toen ik het bestelde ,,was het nog niet klaar..."
  En het is werkelijk gesteente je kan het met niets van zacht voorwerp verpulveren.
  Als het nog iets oplevert zullen we het wel zien volgend jaar bij de mais die op dit veld komt te staan.
  Alhier is het de mode in gelijk welk geval te gaan stroooien net voor de laatste zaaibewerking dus direct ongesmolten ondergewerkt en daar zal nooit een kat over piepen.
  Ik strooide bij mais alles achteraf als de mais 5-10 cm hoog staat want wat telt het af te strooien en ongesmolten onder te werken in krukdroge grond? Als ik dan voor het zaaien of planten strooi (bv aardappelen) dan begin ik daar al vroeg aan door iedere gift eens gesmolten dan pas de andere te gaan toepasssen zodanig alles omgewerkt word en onmiddellijk opneembaar is voor de plant.
  Om reden wij dit jaar 77 ha bijhebben van 2 ,,magere strooiers" zal ik in mais doch een gift vooraf gaan geven en ipv 500 kg 15-15-15 achteraf eerst AN 27 en dan 0-10-24voor twee jaar deden we dat en gaf het beste resultaat.

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Patrick zet je geen kunstmest naast de rij met zaaien bij mais ?Hier gaat bij droge kunstmest in principe alle fosfaat en een derde van de kali 5cm naast en 5cm dieper dan de mais, afhankelijk van de grond voorraad maar meestal komt het er op neer dat als er droge kunstmest met de maiszaaimachine gelijk ingebracht wordt het ongeveer 30-50- 60 per ha is als vloeibaar wordt gebruikt (in de zelfde rij als mais)zal afhankelijk van de formule het ongeveer 8-14 -12 zijn Hier is breed strooien van fosfaat bij mais meestal een misser omdat de opname in het begin moeilijk gaat doordat de grond dan nog te koud is Hoe zuidelijker je gaat hoe minder dit het geval is in de zuidelijkere staten van de usa zie je ook meestal geen kunstmest uitrusting op de maiszaaimachines

 • no-profile-image

  Bemestingsspecialist

  Beste Patrick,

  even een paar opmerkingen betreffende jouw verhaal over meststoffen.

  Meststoffen smelten niet maar lossen op (kleinigheidje maar geeft wel een verkeerde voorstelling van de feiten).
  Superfosfaat bestaat voor het grootste deel uit kalk (Calciumcarbonaat). Deze kalk lost inderdaad ook erg langzaam op. In het verleden heb ik gewerkt in de meststoffenbranche en is deze vraag ook erg vaak gesteld.
  Je kunt dus niet beoordelen aan de fysieke toestand van het korreltje dat achter is gebleven na overvloedige regen of het fosfaat er wel of niet uit is.
  Ik heb destijds een groot aantal korrels verzameld en deze laten onderzoeken. Fosfaat was niet meer aanwezig. Dit fosfaat is nl. wateroplosbaar en dus reeds opgenomen door de planten danwel uitgespoeld.
  Superfosfaat (ofwel enkelsuper) bevat overigens een groter aandeel kalk dan tripelsuperfosfaat.
  Dus of je besodemietert bent weet je dus niet zeker tenzij je analyses van het product hebt laten maken.
  En de opmerking van jouw collega welke zegt dat superfosfaat helemaal oplost is dus gedeeltelijk waar. Het fosfaat lost op en de kalk blijft (eerst) over.

  Betreffende bemesting van gewassen:
  het is het beste om de bemesting (zeker) van fosfaat gelijk met het zaaien of vlak voor het zaaien (bij land klaarleggen) te geven. Fosfaat is met name van belang voor de wortelontwikkeling. Als het gewas 10-15 cm groot is dan is dit reeds geschied. En is het bemesten met fosfaat mosterd na de maaltijd.

 • no-profile-image

  Han

  Patrick ik ben het met Ed Bakker eens naast de rij in de grond brengen geeft de beste resultaten en jr kunt met minder bemesting toe. In Nederland gaat alle P als rijen bemesting de grond in. Toen we met mais starten 30 jaar geleden, bleek dat rijen bemestig ca 50 % minder P vroeg cdan vollevelds gestrooid bij een gelijk gewas, uitgaande van toestand normaal. In Rusland proeerde ik zo veel mogelijk rijen bemesting te geven. In ale projecten van de laatste jaren was het zuinig aan en nog eens zuinig aan met meststoffen, dus zo aanwenden dat de kans van opnemen optimaal was. geef je kunstmest als je gewas boven staat en het blijft droog dan is inwerken een must met als gevolg vocht verlies en je maakt een nieuw kiembed voor zomerroet.

 • no-profile-image

  Patrick Feliers

  Ed en Han,

  Bij mais de fosfor in de rijen strooien is ook alhier een must maar wel met een kantekening erbij :
  1. Ideaal hier zou zijn die machine die ooit eens op deze site stond die de mestoffenvloeibaar toedient bij het zaaien !
  2. Wie niet strooit in zo een droog klimaat als hier die zeker niet oogst.MAAR
  op grote velden (vooral) remt dat mestoffen bijvullen de snelheid van het zaaien. Fosfor toedienen via rijenbemesting OK maar alle mestdtoffen gaan toedienen via de rijen betekend :
  Heb je geen budget om veel te gaan strooien is dit wel een oplossing .
  Als je hier de eenheden overeenstemmend met 500 kg 15-15-15
  (of iets afwijkend volgens info grondontleding)niet toepast heb je geen mais en bv 500 kg via rijenbemesting is iets te veel van het goede.
  Minder strooien door rijenbemesting heeft geen resultaat de helft rijen de helft achteraf heb ik in 2008 toevallig geprobeerd en dat gaf wel beter resultaat
  Maar nogmaals grote volumes zaaien en volle bak nog eens mestoffen gaan verdelen op het zelfde moment is te veel van het goede.
  Hier moet de mais in 10 dagen (10-20 april) de grond inzitten anders loopt het daar ook mis.
  Mais achter aardappelen is nog iets anders vele mestoffen gaan hier ieder jaar het jaar na de aardappelen werken en met mais als vaste nateelt is uitkijken de boodschap wat geld kan opbrengen.
  Dit jaar stond de mais er zo fel bij op aardappelland dat 150 kg minder kon worden gestrooid per ha wat mais een stuk goedkoper maakt en geloof mij met 10250 kg / ha(15 %vocht) aldaar werd de oogst een topper
  Je moet bij strooien na opkomst ook wat geluk hebben dit te doen voor een felle regenbui , ik plant de mais graag in gleuflijn en deze dienen dan bij regen als korstondige reservoir en bij het strooien sliert er ook meer korrel in die gleuvenlijn.
  Schoffelen en bemesten daar volg ik Han de grond openbreken en bemesten heeft nefast uitdrogingsgevaar. Hier doen enkelen het ook als onkruidbestrijding dit om te sparen met meststof en sproeistof
  resultaat mais hebben ze wel eens maar na de oogst staat het onkruid bijna even hoog als de mais stond. vb genoeg 450ha en meer , veel nieuw materiaal en besparen op kunstmest , goed zaaigoed en sproeimiddelen .
  Ik zeg honderden , duizenden ha ok maar als je deze allemaal (om financiele redenen )niet even beter kan doen alsof je maar een ha zou hebben blijf er dan af.
  En vele emigratiedromers die grote bedrijven als voorbeeld nemen vergeten er soms wel eens bij te dromen dat vele grote voorbeelden van hen zo een drang naar schaalvergroting hebben en hadden dat banken dit niet wilden dragen en op zoek moesten naar ,,partners -counterpartners" en geloof mij de enige akkerbouw is diegene die je zelf runt zelf in de hand hebt en waar 1-100 of duizend ha hetzelfde technisch optimaal resultaat heeft.

 • no-profile-image

  Hörd

  Hallo bemestingsspecialist uit de achterhoek,Fosfaat bevat toch geen calciumcarbonaat(Ca(CO3)2)?Ik dacht dat fosfaat een verbinding was tussen calcium en fosfaat.Bijv. Ca3(PO4)2 Als een pure fosfaatmeststof calciumcarbonaat bevat is dat een goedkoop vulmiddel!
  Erg interessant artikel overigens.

 • no-profile-image

  kweetookeenbeetje

  Aanvulling op de discussie. Superfosfaat bestaat voor het merendeel uit monocalciumfosfaat Ca(H2PO4)2 en voor een deel uit Gips ofwel calciumsulfaat CaSO4. Bij Tripelsuper is het bestanddeel gips nauwelijks meer aanwezig. Natuurfosfaat is met name tricalciumfosfaat en volstrekt niet wateroplosbaar. Behandeling in het productieproces met zuren leidt uiteindelijk tot monocalciumfosfaat. In het verleden zijn er handelaren geweest die natuurfosfaat hebben verkocht (ook in bio sector). Klinkt leuk, maar je hebt er niets aan. Het lost namelijk niet op. Nu niet en over 1000 jaar nog niet.

 • no-profile-image

  Hörd

  Plantenwortels produceren zuren om deze natuurfosfaat los te weken, hebben ze mij altijd verteld.
  In een warm klimaat en bij zurige grond schijnen deze natuurfosfaten wel degelijk benutbaar te zijn

 • no-profile-image

  Han

  Patrick je hebt groot gelijk dat het bijvullen van de ons bekende rijenbemsters voor mais te veel tijd kost. Ik heb gedacht om voor een volgend project een grote bunker van een pneumatische kunstmeststrooier op frame te nemen en daar de zaaimachine achter te hangen. je moet zoveel kunstmest meenemen dat zowel kunstmest als zaaizaad te gelijk op zijn. Vullen uit bulkzakken of los via vijzels.
  Dit jaar heb ik de basis bemesting via een Morris zaaimachine op 10 cm diep in de grond gebracht voor het zaaien van de mais en nog 200 kg mengmest bij de rij. Deze machine had een totaal inhoud van 8 ton en een breedte van 9 meter.

 • no-profile-image

  arie maas

  han en patrick, neem een fronttank inhoud 1500 tot 2000 kg makkelijk tevullen !! kosten minder dan 10.000€

 • no-profile-image

  arie maas

  trouwens er is een "Duitse" maiszaaier met een groene kleur die een kunstmesttank van ongeveer 5 ton heeft en op een wielstel staat, daarachter de maiszaaier

 • no-profile-image

  Patrick Feliers

  Arie!

  Horsch-Tume heeft dat ook een fronttank ok maar wat uj zeg dat is dat mais best niet al te veel kosten mag en daarom geen overmechanisatie en als ik mijn kostprijs vergelijk met deze van bedrijven met rupstractoren- MF zaaiers enz dan lig ik al gauw 1/3 lager .
  De winst telt ook nog altijd

 • no-profile-image

  Hörd

  Hallo Patrick Feliers,
  Mij schiet nog even wat te binnen over fosfaat.Fosfaat is van nature altijd licht radioactief! Een jaar geleden gaven wij tripelsuperfosfaat met een hulptransport mee naar UA.
  Zet je vrachtwagen maar aan de kant want er komt groen licht uit kregen de chauffeurs te horen toen ze de grens Zahony/Chop wilden passeren. Uiteindelijk viel alles mee omdat de laadbrieven perfect klopten en het fenomeen was waarschijnlijk ook bij de grenswacht wel bekend.Navraag bij de nederlandse leverancier bevestigde dit verhaal. Waarschijnlijk, als jouw "fosfaat" echt fosfaat is, zou het een detectiepoort bij een schroothandel af moeten laten gaan.

 • no-profile-image

  Bas Groeneveld

  Dag meneer Feliers,

  Na het lezen van een aantal van uw weblogs is bij mij het idee ontstaan om u te benaderen voor een eventuele stage plaats voor aankomende zomer.

  Zou u hier misschien voor open staan? En zo ja zou u mij uw email adres willen mailen, zodat ik u wat meer kan informeren over de stage.

  Met vriendelijke groet,
  Bas Groeneveld

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.