Akkerbouw

Achtergrond

Red onze spuitmiddelen

Britse akkerbouwers vrezen een strenger EU-middelenbeleid. Terecht?

Onder aanvoering van de leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen ontketenden Britse akkerbouwers een maand geleden een actie tegen het EU-middelenbeleid. Hun noodkreet ‘Save our sprays’, oftewel ‘Red onze spuitmiddelen’, is overgewaaid naar Nederland. Onder meer boerenbond LTO en leveranciers van bestrijdingsmiddelen slaan de handen ineen. En wel zoals wij dat doen in de polder; er wordt een groot onderzoek opgezet over wat nu precies de gevolgen zijn van het EU-spuitmiddelenbeleid. Echter, de tijd dringt. Het Europees Parlement buigt zich al in oktober over het nieuwe toelatingsregime, waarvan de Britten dus het ergste vrezen.

De eilandbewoners hebben al een groot onderzoek verricht naar de impact van het EU-middelenbeleid. Zo stelt de studie onder meer dat het verbod op de werkzame stof triazole funest is voor de beheersing van de belangrijkste tarweziekte Septoria tritici. Volgens de onderzoekers kan dat leiden tot opbrengstverliezen van 20 à 30 procent. Het wegvallen van de werkzame stof pendimethalin leidt ook tot opbrengstverliezen. Voor beide gevallen geldt een verhoogd risico op resistentievorming tegen de overblijvende middelen.

Uiteindelijk zal op zijn minst 15 procent van de huidige spuitmiddelen uit de schappen verdwijnen. In het slechtste geval zelfs 85 procent. Het is afwachten wat de Nederlandse studie oplevert. Erg veel zal de uitkomst ervan niet verschillen met de Britse bevindingen, verwacht ik.

Centraal staat de redelijke wens vanuit de samenleving om het gifgebruik in ons voedsel tot een minimum te beperken. Met harde maatregelen kunnen politici scoren, maar zij verliezen hierbij vaak de weerbarstige praktijk uit het oog. Uiteindelijk zitten ook zij niet te wachten op een enorme terugval van de voedselproductie, juist nu de voedselschaarste de portemonnee van de burgers zo hard treft.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.