Akkerbouw

Achtergrond

Verder boeren in de Scheldepolder

De Eerste Kamer zegt nee tegen het onder water zetten van een polder. Een keerpunt in de maffe waterplannen.

Het gewest Vlaanderen en een commissie onder voorzitterschap van Ed Nijpels gaan de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder (300 hectare, 18 boeren) droog houden. Dat is de uitkomst van een tamelijk turbulent debat in de doorgaans nogal deftige Tweede Kamer. Die heeft in meerderheid de Scheldeverdragen met België goedgekeurd, maar ook bijna unaniem (GroenLinks als uitzondering) uitgesproken dat de polder niet als natuurcompensatie onder water mag worden gezet.
Helemaal uitgesproken is het daarmee niet. De regering was zo onhandig om de ontpoldering van de Hedwigepolder in de verdragstekst op te nemen, en dat staat er nog steeds in genoemd. Daarom hebben lang niet alle Zeeuwen er vertrouwen in dat het nu allemaal wel goed komt.

Kou uit de lucht

Ik denk dat de kou uit de lucht is. De Commissie Nijpels heeft van minister Verburg een verruimde opdracht gekregen om alternatieve gebieden voor verzilting te zoeken in de Scheldedelta. Daarnaast heeft de Vlaamse premier Kris Peeters in een telefoongesprek met Verburg verklaard dat hij ‘serieus en welwillend’ aan een alternatief wil meewerken. Vlaanderen moet immers bereid zijn om de verdragstekst te wijzigen, want de Hedwigepolder moet daaruit worden geschrapt. Een telefonische toezegging, tja… Maar minister Verburg vertelde mij na afloop van het debat dat ze daar alle vertrouwen in heeft. Nou, ja dat moet dan maar, andere keuzes zijn er niet meer.
Wel vraag ik me af met welke nieuwe verlangens Vlaanderen dan nog op de proppen komt. Want premier Peeters zou kunnen zeggen: ,,Als Nederland iets aan de verdragen wil veranderen, dan heeft Vlaanderen ook nog wel wat.”

Nieuwe verdieping

Bijvoorbeeld een nog verdere verdieping van de Schelde. De zilte natuurcompensatie is immers nodig omdat de Schelde wordt uitgebaggerd om meer grotere en dieper liggende schepen naar en van de Antwerpse haven te laten varen. De verdieping die in de verdragen is afgesproken, gaat Antwerpen eigenlijk nog niet diep genoeg.

Verouderd concept

Bij een volgende baggeractie dreigt dus nog meer aan Zeeuws polderland geofferd te moeten worden. Dat zou natuurlijk pure dwaasheid zijn. Het lijkt me toch al een zwaar verouderd concept om steeds grote zeeschepen met chemische stoffen een riviermonding te laten opvaren naar een haven ver landinwaarts. Tap die tankers af op een aanlegsteiger in de Noordzee, zou ik zeggen. Niet voor niets dat in de Eerste Kamer naast de ontpoldering de gevaren van deze transporten het belangrijkste thema was.

Keerpunt

Goed, het is nu wachten tot 1 november. Dan komt Nijpels met voorstellen voor alternatieven. Zeeland wacht gespannen af, eigenlijk heel Nederland. Want dat het kabinet voor het eerst onzalige waterplannen geblokkeerd ziet, beschouw ik als een keerpunt.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.