Akkerbouw

Achtergrond 3 reacties

Sleutelen met genen

Is die mooie uitslag van het WUR-onderzoek (mei 2008) wel zo mooi? Wordt er niet te vroeg gejuicht?

Nog even terugkomen op die mooie uitslag van dat WUR-onderzoek van mei 2008. Dat ging over genetische vermenging van naast elkaar geteelde conventionele maïs en gentechmaïs. Nee, de genetische vermenging bleef ruim binnen de normen, meldde Boerderij. De Volkskrant kopte: ‘Het vreemde gen blijft meestal keurig binnen de perken’.

De proef liep over twee jaar op zes locaties en de uitslag was voor de gensleutelaars dus zeer positief. Het gewone maïsras dat op 25 meter afstand lag, vertoonde tussen de 0,002 en 0,318 % vermenging. Het perceel dat op 250 meter lag, kwam uit tussen de 0 en de 0,040 %. En dat is onder de Europees afgesproken norm van 0,9 %. Mooi toch, zou je denken?

Maar in dezelfde week las ik in Nieuwe Oogst, het LTO-blaadje, dat er één uitzondering was: op één perceel was de besmetting aanzienlijk zwaarder, te weten 13 %, ‘waarschijnlijk’ vanwege een niet goed schoongemaakte zaaimachine. Let op dat ‘waarschijnlijk’! Ze weten het dus niet! Het kan ook een vogel zijn geweest, of een onzorgvuldig uitgetrokken overal, of een reeds vermengde partij zaadgoed.
Hoogst merkwaardig dat de conclusie dan zo juichend is. En ook hoogst merkwaardig, ja zelfs laakbaar, dat de site van PRI niets meldt over deze besmetting.

Mijn conclusie is dat vermenging er zo stiekem in kan sluipen dat het niet is te voorkomen. Je zou zelfs kunnen stellen dat dat nu wetenschappelijk bewezen is. Als zelfs zeer zorgvuldig werkende wetenschappers die in hun opzet aangeven de zaaimachine van te voren specifiek te zullen controleren, een zo zware besmetting moeten dulden, wie zijn wij boeren dan om dat beter te doen?

Maar niet getreurd: minister Verburg openbaart in haar brief aan de Tweede Kamer een plan: stuur boeren en loonwerkers op gentechcursus. Ze denkt dat ze dan de fout leren voorkomen die de wetenschappers hebben gemaakt, maar waarvan ze niet weten welke fout dat was.
Ja, doei.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  huib rijk

  Ik had je columns al een tijd gemist en was bijna bang dat je gestopt was. En nu ineens drie tegelijk! Over het genetisch sleutelen: Volgens het onderzoek is er minder dan 1% vermenging. Maar dat is per teelt! Voor mais (hybride) zal dat weinig betekenen, maar voor tarwe bijvoorbeeld wel. Na tien of twintig opeenvolgende teelten kan het effect groot zijn. Dat doet me denken aan het effect van DDT: een volmaakt onschuldig insecticide bij eenmalig gebruik. Alleen ontstaat er ophoping bij otganismen aan het eind van de voedselketen (roofvogels, mensen, etc.)

 • no-profile-image

  maisteler

  Ja het is echt ongelooflijk. In een proef nota bene omringd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en dan zò een ongelooflijke uitkruising. 13% het is echt te gek voor woorden!!! Ik sta er nog van te kijken dat Monsanto de proefnemers niet voor het gerecht daagt ivm het onbevoegd gebruik maken van en inbreuk maken op hun gepatanteerd ras zoals in het verre Amerika gewoongoed is.
  Maar alle gekheid op een stokje: het lijkt me nu wel afdoende aangetoond dat coexsistentie tussen gentech-gewassen en zij die vrij willen blijven van gentechvermenging niet kan. En laat ons inderdaad niet te pletter lachen over de cursus die LNV de gentechboeren gaat aanbieden; volkomen theoretische prietpraat die, zodra het menens wordt op het land, meteen genegeerd wordt.

  Het is inderdaad ook volstrekt ongelooflijk dat PRI zo juichend doet in haar verslaglegging van die betreffende uitkruisingsproef. Het lijkt er erg op dat ze de opdrachtgever (LNV) maar wat graag wil voorzien van positief nieuws over Gentech. Wat is er nog over van de zogenaamde wetenschappelijke onafhankelijkheid van "onze" landbouw onderzoeksinstituten?? Mijn vertrouwen is in ieder geval tot een nulpunt gedaald

  Beste Rinus, goed dat er nog mensen wakker zijn inzake dit helaas logische en sluipende gevaar in liberalere tijden waarbij belangen zeer groot zijn!!

 • no-profile-image

  Marc van der Sterren

  Uitkruising is niet te voorkomen. Het is niet alleen onrustbarend dat je inderdaad de conclusie kunt trekken uit dit onderzoek, het is vooral onrustbarend dat de agrarische media zoals Boerderij en Nieuwe Oogst gewoon de juichende conclusie overnemen. Media die de boer toch eerlijk zouden moeten voorlichten.

Of registreer je om te kunnen reageren.