Akkerbouw

Achtergrond

Scheldewater klotst door de Senaat

Op de laatste dag voor de zomervakantie wacht de Eerste Kamer een zware beslissing over een Zeeuwse polder.

De Tweede Kamer kan dan verleden week met zomervakantie zijn gegaan, het politieke seizoen is daarmee nog niet beëindigd. Integendeel: in de Eerste Kamer dreigt dinsdag (8 juli) nog een stevige confrontatie met twee bewindsvrouwen over het onder water zetten van de Hedwigepolder aan de Zeeuws-Vlaamse kant van de Westerschelde. Daar is plaatselijk krachtig verzet tegen en ook morgen zal de – toch al krappe – tribune van de statige vergaderzaal van de Senaat propvol verontruste Zeeuwen zitten. Evenals verleden week, toen het debat met minister Verburg (LNV) en staatssecretaris Huizinga (V&W) tot zo’n stevige botsing leidde dat het naar deze week is verdaagd.

Buigen of barsten

Anders dan de Tweede Kamer, die ze al goedkeurde, heeft de Eerste Kamer grote moeite met de Scheldeverdragen.
. Niet zozeer met de eigenlijke verdragen, maar met de daaraan verbonden polder die onder water wordt gezet. Verburg presenteert die ‘ontpoldering’ als een verplichting aan de Europese natuurrichtlijnen. Maar omdat zij en Huizinga de verdragen en de natte polder aan elkaar hebben gekoppeld – vermoedelijk om het parlement onder druk te kunnen zetten met een alles-of-niets-scenario – wordt het nu politiek buigen of barsten. Alle fracties behalve GroenLinks zijn tegen het prijsgeven van de polder aan het zoute Scheldewater.
Verburg deed vorige week een dringend maar tevergeefs beroep op de Senaat om die verdragen goed te keuren. De Belgen worden ongeduldig. Daarbij zegde Verburg toe ‘200 procent’ haar best te doen om te voorkomen dat de dijken van de Hedwigepolder worden doorgestoken. Maar beloften hierover wilde ze niet doen.

Kansrijker

Verburg hoopt dat de ingestelde commissie Nijpels kort na de zomer een ander gebied in het Schelde-estuarium heeft gevonden. Om zijn missie kansrijker te maken heeft Verburg aan Nijpels voor het zoekgebied ‘carte blanche’ gegeven, met inachtneming van de EU-Habitat- en Vogelrichtlijnen. Maar aan Nijpels’ verruimde zoekopdracht wil Verburg niet de garantie verbinden dat ontpoldering van de Hedwigepolder volledig van de baan is. En terecht laat de Eerste Kamer zich nu niet onder druk zetten gauw voor de verdragen te stemmen en laat de Kamer zich ook niet lijmen met loze beloften.

Waanzin

Als de Senaat voet bij stuk houdt, beschouw ik dat een daadkrachtig signaal tegen de waanzin van het onder water zetten van goede landbouwgrond. In de Tweede Kamer wordt er veel over gepraat, maar toen daar verleden week moties werden ingediend tegen de aanleg van het Wieringerrandmeer en tegen de verzilting van de Zuiderdieppolder (Goeree) werden die toch weggestemd. Ik hoop dat de laatste dag van het parlementaire seizoen een glorieuze stemmingsuitslag laat zien.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.