Akkerbouw

Achtergrond

Terugloop pootgoedareaal structureel

Ondanks de goede prijzen die de laatste jaren gerealiseerd zijn loopt het pootgoedareaal terug. Dit jaar zal er zo’n 300 ha grond minder beschikbaar zijn. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het hoge teeltrisico, de gestegen afkeurings- en klasseringskansen, de grondgebonden ziektes en het minder beschikbaar zijn van landbouwgrond. Deze achteruitgang lijkt structureel te zijn, zeker als in 2010 de regelgeving verder aangescherpt zal worden. De kans dat het areaal met zo’n 10 tot 15 % zal slinken is niet denkbeeldig.
Ook de hogere prijzen voor pootgoed lijken structureel van aard. De kostprijs is sterk gestegen door de hogere prijzen voor bestrijdingsmiddelen, kunstmest, brandstof en grond.
Als gevolg van de hogere prijzen worden zijn er wel steeds meer initiatieven in exportlanden om zelf - al dan niet onder licentie - pootgoed te gaan telen. Dit zal er toe leiden dat in de toekomst al alleen nog kleinere - maar hoogwaardige - volumes geëxporteerd zullen worden. Deze ontwikkeling past bij de areaalkrimp.

Prognose:

Stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.